Baneer

Forløb unge 16+

Forløbet henvender sig til socialt udsatte unge mellem 16 og 18 år, som f.eks. har en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller lever med ADHD.

Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution. Vi henvender os til unge, som lever på kanten af samfundet med stor risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning.

Læs mere

Citat Tupac

"we wouldn’t ask why a rose that grew from the concrete for having damaged petals, in turn, we would all celebrate its tenacity, we would all love its will to reach the sun, well, we are the roses, this is the concrete and these are my damaged petals, dont ask me why, thank god, and ask me how"

Læs mere

Forløb for kriminelle

Dette forløb har til hensigt med en effektiv indsats at motivere, hjælpe og støtte borgere, der vil bryde med deres kriminelle fortid og miljø.

Borgere som har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål – og hvor risikoen for recidiv er stor.

Læs mere

Citat Tupac

"It's time for us as a people to start makin' some changes.
Let's change the way we eat, let's change the way we live
and let's change the way we treat one another
You see the old way wasn't working so it's on us to do
what we gotta do, to survive..."
― Tupac Shakur

Læs mere

Forløb for integrationsborgere

Målgruppen er integrationsborgere og indvandrere, som ikke er blevet integreret i det danske samfund. Vi mødes med borgeren, hvor denne færdes.

Udgangspunktet for integrationsforløbet er altid en individuel tilgang. Alt arbejde foregår 1-1 og med borgerens behov som kernen i aktiviteterne.

Læs mere

Citat Tupac

"Why am I fighting to live, If I am just living to fight Why am I trying to see. When there aint nothing in sight Why am I trying to give, When no one gives me a try Why am I dying to live, If I am just living to die?" ― Tupac Shakur

Læs mere

Socialiserings-mentor forløb

Dette forløb er velegnet til borgere, der lever på kanten af samfundet og skal socialiseres eller resocialiseres, før de kan indgå i samfundet på lige fod med andre.

Det er vores overbevisning at man, for at opnå varig selvforsørgelse, er nødt til at have de mest basale kompetencer, som er en forudsætning for at indgå med
succes i samfundsmæssige sammenhænge.

Læs mere

Citat Tupac

“I know it seems hard sometimes but remember one thing. Through every dark night, there's a bright day after that. So no matter how hard it get, stick your chest out, keep ya head up.... and handle it.” ― Tupac Shakur

Læs mere

Socialmentor forløb

Et forløb med en social mentor, som har til hensigt at fremme, at borgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Vi sikrer et stabilt forløb gennem fastholdende og motiverende samtaler med borgeren

Læs mere

Citat Tupac

"You can spend minutes, hours, days, weeks, or even months over-analyzing a situation; trying to put the pieces together, justifying what could've, would've happened... or you can just leave the pieces on the floor and move the fuck on." ― Tupac Shakur

Læs mere