Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for løsladte/udslusede kriminelle

Borgere, der ønsker at komme ud af en kriminel løbebane, har ofte andre problemer, der er med til at holde dem fast i kriminaliteten. Det kan være misbrug, manglende arbejde, manglende sundt netværk og deraf bandetilhørsforhold mv.

Life Changes støtter borgeren i at forlade det kriminelle miljø ved at skabe sig en ny identitet, blive selvstændig og selvforsørgende.

Da vi ved, at dyrkning af fritidsinteresser både kan skabe et nyt fællesskab med nye venner og erstatte et eventuelt misbrug, gør vi meget ud af at få motiveret borgeren til at dyrke motion m.m. og indgå i disse fællesskaber. Desuden hjælper vi helt konkret borgeren med:

 • at udarbejde en handleplan i samarbejde med borgeren og fx offentlige myndigheder samt andre relevante fagfolk/instanser
 • at blive motiveret, hjulpet og støttet vha. en intensiv indsats i tæt samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen
 • rådgivning og samtale om fx arbejde og uddannelse, hjælp til at styrke selvtilliden, få styr på følelseslivet eller forholdet til familien
 • at blive holdt fast på de planer og aftaler der indgås
 • støtte og vejledning til at leve en kriminalitetsfri hverdag
 • praktisk hjælp med fx at finde skole, arbejde, praktikplads og bolig
 • at få en struktureret hverdag, og redskaber til at mestre den nye hverdag
 • at komme ud af misbrug, herunder afklaring af, hvorfor misbruget er opstået
 • at genskabe positive relationer til venner og familie, evt. med konfliktmægling
 • gældsrådgivning og kommunikationshjælp, f.eks. i kontakten med de offentlige myndigheder, banker eller kreditorer
 • at fungere som bisidder
 • bevidstgørelse i forhold til kriminalitet, at forstå konsekvensen af sine handlinger, og ansvarliggørelse i forhold til eget liv

Screening for ADHD

Danske undersøgelser viser, at godt 50% af alle indsatte i de danske fængsler har ADHD.

Hvis de ikke får den rigtige behandling, er der stor risiko for at de ryger i fængsel igen efter løsladelse. Life Changes har ADHD-specialister som mentorer, og sætter massivt ind for at borgere med ADHD får de bedste muligheder for at komme videre i livet med ADHD som vilkår.

Et projekt fra det svenske fængsel Norrtälje-anstalten har vist, at samfundet kan spare millioner ved fx at lave en screening for ADHD af indsatte. Beregninger viser, at for hver gang der bruges 1 krone, sparer man på sigt 20 kroner på den enkelte ADHD-ramte borger.

Screening og behandling for ADHD bruges nu mange steder i det svenske fængselsvæsen, da det har vist store positive resultater her. 80% af de indsatte begynder at gå i skole i fængslet, og mange af dem tager uddannelse. Der er påvist væsentlig lavere risiko for recidiv (tilbagefald), og en tæt sammenhæng mellem gentagen kriminalitet og ADHD.

Når borgere med ADHD bliver hjulpet med selvforståelse og evt. medicinering, ændres deres menneskesyn og selvbevidsthed i positiv retning. Derved mindskes risikoen for fornyet begået kriminalitet med 30 %. Alligevel har vi endnu ikke i Danmark indført en målrettet ADHD screening og indsats for kriminelle.

Hos Life Changes er dette en integreret del af forløbet for udslusede og løsladte kriminelle – fordi det virker.

Gældsrådgivning og efterværn er altid et tilbud på vore forløb.