Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for 16+

Forløbet henvender sig til socialt udsatte unge mellem 16 og 18 år, som f.eks. har en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller lever med ADHD. Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution. Vi henvender os til unge, som lever på kanten af samfundet med stor risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning.

Unge, der uden indgribende og forebyggende tiltag, lever en parallel eksistens på randen af samfundet med svære psykosociale lidelser og problemer til følge. Unge, hvis formål med tilværelsen synes ikke-eksisterende, hvilket igen bider sig selv i halen og medfører en langt højere procentuel risiko for at havne i kriminalitet, banderelateret aktivitet, på overførselsindkomster, i psykiatrien og i misbrugsproblemer, dvs. et alvorligt samfundsøkonomisk problem.

Vi tager hånd om bl.a.:
• Unge med ADHD, psykiske diagnoser eller traumer
• Misbrugere
• Kriminelle
• Banderelaterede unge

Life Changes er en metode til at bryde den negative gænge. Vi støtter op, træder til og værner om den unge, inden der sker udslusning. I udslusningsperioden etableres kontakten til virksomheder, der er interesseret i at gøre en forskel for unge, der har været på kant af loven. Ligesom der etableres kontakt til relevante uddannelsessteder i samarbejde med bopælskommunens STU og UU vejledere.

Life Changes kan hjælpe den unge med:
• Personlig mentor til den enkelte unge
• Hjælp til udredning af evt. ADHD/ værktøjer til håndtering af samme diagnose
• Forældresamarbejde
• Hjælp til at komme ud af misbrugsproblemer herunder afklaring af, hvorfor misbruget er opstået
• Støtte og vejledning til at leve en kriminalitetsfri hverdag
• Hjælp til at blive motiveret, hjulpet og støttet vha. en intensiv indsats i tæt samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen
• Mentor, afklarings- og vejledningsforløb – fokus på hjælp til executive funktioner, selvforståelse samt hverdagsmestring
• Støtte til at få en struktureret hverdag og redskaber til at mestre den nye hverdag samt at blive holdt fast på de planer og aftaler der indgås
• Praktisk hjælp og kommunikationshjælp, f.eks. at hjælpe den unge i kontakten med de offentlige myndigheder, studiested m.m.
• Mentoring og praktisk hjælp med at finde skole eller arbejde, som interesser den unge
• Støtte til at bryde med uhensigtsmæssigt socialt netværk ved konkret at skabe nye, f.eks. ved hjælp af fritidsaktiviteter
• Støtte til at genskabe positive relationer til venner og familie, herunder konfliktmægling
• Efterværn

Vi tager i Life Changes udgangspunkt i, at mange af de unge, der er fængslet eller anbragt på en lukket døgninstitution, på den ene eller anden måde har symptomer på ADHD eller allerede er diagnosticeret med dette, har brug for en anden tilgang og støtte efter afsoningen end andre. Mange undersøgelser peger på, at mange unge, der fængsles, har ubehandlet ADHD. Er de i et misbrug, stammer dette ofte fra selvmedicinering mod den indre uro, netop en ubehandlet ADHD kan give. Svenske fængsler har valgt at håndtere dette ved at sætte ind med en screening for ADHD hos bl.a. unge.

Hvis der findes grundlag for at stille diagnosen ADHD, tages der udgangspunkt i dette i alle henseender. Dette da man ved, at netop denne kategori af unge har andre behov end unge uden ADHD.