Baneer
Tilbage til oversigten

Socialiserings-mentorforløb

Dette forløb er velegnet til borgere der lever på kanten af samfundet og skal socialiseres eller resocialiseres, før de kan indgå i samfundet på lige fod med andre. Det kan fx være:

  • borgere med psykiske diagnoser
  • misbrugere
  • borgere, der hele voksenlivet har været i kontanthjælpssystemet

Det er vores overbevisning at man, for at opnå varig selvforsørgelse, er nødt til at have de mest basale kompetencer. Disse er en forudsætning for at indgå med succes i uddannelse, arbejdsmarkedsmæssige- og samfundsmæssige sammenhænge.

Indhold på socialiserings-mentorforløbet

Forløbet bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og præ-defineret skabelon, der giver den enkelte borger mulighed for at komme tættere på at mestre sit liv og opnå varig beskæftigelse eller uddannelse.

Life Changes hjælper borgeren til at mestre og udfolde eget liv, forstå sin egen rolle i sin egen situation, og få en generel forståelse for det danske samfund og arbejdsmarked, bl.a. ved at give borgeren indblik og forståelse for sin egen livssituation.

Borgeren hjælpes i gang med fritidsinteresser og til at fungere i sociale sammenhænge, have positiv kontakt med sin familie etc.

Borgeren vil opnå grundlæggende viden og færdigheder til at kunne begå sig i samfundet generelt og på en arbejdsplads. Formålet er at understøtte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Læringsudbyttet for borgeren i forløbet er:

  • hverdagsmestring
  • en bred forståelse af samfunds- og arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold
  • opnåelse af konkrete værktøjer, som kan anvendes direkte, når borgeren kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Borgeren kan komme i kontakt med sin mentor 24/7.

Gældsrådgivning og efterværn er altid et tilbud på vore forløb.