Baneer
Tilbage til oversigten

Social mentorforløb - uddannelse og beskæftigelse

Et forløb med en social mentor, som skal fremme, at borgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Efter længere tids ledighed opleves der ofte en degeneration af sociale kompetencer, og borgeren øger sin risiko for at glide længere ud af arbejdsmarkedet efter den lange ledighedsperiode.

For at imødegå dette kan der med fordel iværksættes et praktikophold med henblik på fastansættelse, som medvirker til, at borgeren kommer i selvforsørgelse.

Vi sikrer et stabilt forløb gennem fastholdende og motiverende samtaler med borgeren og bidrager dermed til, at borgeren får mulighed for at indgå og fastholde et uddannelsesforløb eller at opnå varig beskæftigelse.

Ethvert forløb er individuelt, og der tages udgangspunkt i den enkelte borgers specifikke udfordringer samt Jobcentrets specifikke mål for borgeren. Life Changes støtter borgeren omkring dagligdagens udfordringer, herunder eventuel udredning i sundhedsregi, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt. Der ydes hjælp til afklaring af borgerens ønsker omkring uddannelse eller beskæftigelse. Individuelle samtaler er en væsentlig del af forløbene.

Vi samarbejder med andre fag- og omsorgspersoner i borgerens liv, når det er relevant. Vi har desuden et stort netværk af erhvervsvirksomheder, hvorigennem vi kan finde praktikpladser til borgerne med henblik på fastansættelse.

Life Changes holder konstant fokus på at fremme den proces, der fører borgeren hurtigst muligt frem til en plads på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse.

Gældsrådgivning og efterværn er altid et tilbud på vore forløb.