Albert Hatchwell Nielsen

Albert Hatchwell Nielsen

Hvem er du?

Jeg hedder Albert Hatchwell Nielsen og jeg er 50 år gammel. Jeg er stifter af streetwear mærket ALIS og ALIS Wonderland som er skateboard-hallen inde på Christiania.

Selvom jeg hverken kan skate, male grafitti eller rappe, så har jeg været en del af hip-hop og undergrundsmiljøet siden 1990’erne. I løbet af de sidste mange år har jeg involveret mig i forskellige internationale, såvel som nationale projekter. Bl.a. ved at bygge skateboard-ramper i u-lande og støtte kultur berigende projekter i alle dens afskygninger.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Jeg syntes at det er et vigtigt stykke arbejde som bliver udført her, og jeg vil gerne støtte op om socialt arbejde. Jeg har i tidernes morgen selv oplevet på nært hold, hvordan en støttekontakt, da jeg gik i ungdomsklub, gjorde en massiv forskel for de unge. Så jeg har selv oplevet hvad det gør for et ungt menneske, når der er en voksen som vil en noget godt.

På baggrund af den kultur jeg er i og ved at have haft bopæl på Christiania igennem en årrække, har jeg som førstehånds vidne set hvilke konsekvenser det kan have for unge mennesker hvis de bliver tabt af samfundet. Derfor vil jeg gerne hjælpe hvor jeg kan.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet?

Ja, bestemt! Jeg har boet på Christiania i mange år og bor på Vesterbro nu. Jeg oplever dagligt socialt udsatte, både i min vennekreds men også generelt i samfundet. I kraft af mit arbejde internationalt, har jeg fået flere nuancerede perspektiver på hvad det vil sige ”at være på kanten af samfundet”. Så jeg syntes at det er vigtigt at støtte op hvor man kan støtte.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Jamen det er jo, at de er ekskluderet. De er jo ikke en reel del af samfundet og det er et stort problem.  Folk skal inkluderes så de føler sig en del af samfundet. Jeg tror at det handler om at skabe nogle gode rammer for de her mennesker og give dem en ærlig chance for at gøre en forskel.