Chanie Dybdahl

Chanie Dybdahl

Hvem er du?

Jeg hedder Chanie Dybdahl, er 55 år og er et åbent, hjertevarmt og ærligt menneske.

Jeg sætter en ære i at behandle andre mennesker med respekt og imødekommenhed. Jeg tror på, at alle gør det så godt, de kan med de redskaber, som de har med i deres livs værktøjskasse.

Jeg har prøvet lidt af hvert igennem mit arbejdsliv, som startede, da jeg var 14 år og har aldrig været bange for at kaste mig ud i nye ting. I mine tidlige arbejdsår startede jeg som ung pige i huset på en stor gård, jobbede som rengøring på en kro, derefter arbejdede jeg på Rødby Færge som cafeteriemedhjælper efter få år som holdleder. Jeg fik herefter job hos et autofirma på reservedelslagret og modtagelsen. Efter nogle år startede jeg min egen grillbar op og fik senere job som bostøtte med psykiske handicappede. Jeg valgte igen at skifte branche, og herefter startede jeg jeg en blomsterforretning op og blev samtidig aftenskoleunderviser i blomsterbinding, senere flyttede jeg og fik igen job på Rødby Færge som tjener.

En del år senere blev jeg tilbudt et job, hvor jeg kunne arbejde med børn og unge med særlige udfordringer, og det har jeg nu haft i 23 år.  

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Jeg brænder allermest for at arbejde med mennesker, der har udfordringer i livet. Det giver mig både glæde og sorg, da jeg virkelig går helhjertet ind i dette arbejde. Jeg giver aldrig op på halvvejen og kæmper ved siden af den, der har brug for hjælp.

Netop arbejdet med udsatte børn unge gav mig lysten til at tage uddannelsen som ADHD professional coach i 2012 for at blive bedre til at hjælpe og vejlede andre.

Hvad er det ved dette projekt, der gør, at du har valgt at blive ambassadør for Life Changes?

Jeg ønsker at bakke op om Life Changes som ambassadør, da det er et fantastisk projekt, og en helhedsorienteret indsats er rigtig vigtig i forhold til udsatte mennesker og mennesker med særlige udfordringer i livet.

Netop dette helhedsorienterede fokus mangler generelt i samfundet, og det er måske det, der er medvirkende til, at mange ikke kommer i mål. Life Changes er helhedsorienteret og ved, hvor vigtigt det er at følge hele vejen så målet nås, samtidig med at mennesket er i fokus.

Hvad ser du som den største udfordring i vores samfund med borgere, der er ekskluderet?

I vores samfund i dag er det rigtig nemt at blive ekskluderet, men rigtig svært at blive inkluderet igen. Langt de fleste mennesker ønsker at være en del af noget, at høre til et sted og blive accepteret. Men er man først blevet ekskluderet er vejen tilbage ofte lang og uoverkommelig. Det kræver samarbejde at kunne hjælpe en person tilbage, og at indsatsen er helhedsorienteret, ellers er ressourcerne spildte.

Der tænkes i dagens samfund ofte i kasser både, hvad mennesker og økonomi angår, hvilket nok er den største barriere for at komme i mål med at få ændret eksklusion til inklusion.

Rummelighed er mange ting. Nogle gange kan det også være at skære kasser op og sætte dem sammen på ny for derved at skabe mere plads og andre former. Måske er det en af vejene til at skabe plads til dem, der er ekskluderede.