Facebook-opdatering: "Børn lider under forældres alk…" (362150984154446_819402945095912)

Børn lider under forældres alkoholproblemer. Dette slås fast af nye tal fra Børns Vilkår, der viser, at mindst ét barn i hver skoleklasse oplever, at de voksne i hjemmet drikker for meget.
Antallet af børn, der vokser op i et hjem med alkoholmisbrug og omfanget af børnenes problemer kalder i den grad på handling. Og den bedste måde at hjælpe børnene på er at hjælpe deres forældre ind i et behandlingsforløb.
Vi, i Life Changes, synes det er meget vigtigt at der kommer fokus på, at hjælpe de børn som vokser op i familier med misbrugsproblemer. Vi støtter op om en familieorienteret forebyggende indsats, og på den måde hjælpe børnene ved at hjælpe deres forældre ind i et behandlingsforløb.