Facebook-opdatering: "Byd velkommen til Karina, som …" (362150984154446_685733991796142)

Byd velkommen til Karina, som er vor nye socialrådgiver hos Life Changes. Hun er uddannet socialrådgiver i 1997, har arbejdet med misbrugere, neurorehabilitering af unge senhjerneskadede og på Kriminalforsorgens udslusningspensioner. Nu arbejder hun, ved siden af arbejdet , på et lille bosted med beboere med kognitive udviklingsforstyrrelser hos Life Changes. #velkommenombord