Facebook-opdatering: "I de seneste år er der lavet o…" (362150984154446_815494302153443)

I de seneste år er der lavet om i kontanthjælpsreformen. Det giver udfordringer til mange i samfundet.
For den yngre generation betyder det blandt andet, at man får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Uddannelseshjælpen er ikke særlig høj og reguleres efter særlige behov som vurderes individuelt.
Et punkt der skaber problemer for mange, er 225- timers reglen. Denne bestemmer, at man skal kunne dokumentere at man har arbejdet 225 timer, inden for de seneste 12 kalendermåneder. Hvis man ikke kan det, bliver ens støtte nedsat, hvilket kan have konsekvenser for mange.
Reglerne er, for mange, endnu en byrde i en svær hverdag og kan give endnu mindre overskud til andre ting. Er det mon den rigtig måde at hjælpe vores mest udsatte medmennesker på? Vi i Life Change finder det problematisk at man begrænser borgerne og laver så mange regler, som kan være svære at sætte sig ind i, fremfor at man tænker over, hvordan folk kan hjælpes bedst!