Facebook-opdatering: "I december 2018 blev det vedta…" (362150984154446_1053794611656743)

I december 2018 blev det vedtaget, at vi i Danmark skulle have et Ungdomskriminalitetsnævn, der trådte i kraft pr. 1.1.2019. ????

Nævnet behandler sager der omhandler børn og unge i alderen 10-17 år.

I Life Changes har vi været bekymrede for, om nævnet ville fjerne fokus fra den forebyggende indsats. Vi har desværre ikke været de eneste ?

Dansk Socialrådgiverforening har "vedholdende kritiseret reformen for at fokusere på straflignende sanktioner frem for sociale indsatser for børn og unge ? og for at spænde ben for det sociale kriminalitetsforebyggende arbejde, der virker."

Der udover, kan de også se at Ungdomskriminalitetsnævnet er medvirkende at skabe en forskydning i den kriminelle lavalder ? helt ned til 10 års alderen.

Vi skal værne om vores udsatte unge og deres ret til de sociale forebyggende indsatser?

Alt for meget går tabt når unge mennesker bliver stigmatiseret som kriminelle, i en tidlig alder, fremfor at der bliver taget hånd om de tilgrundlæggende udfordringer der bringer dem ud i en forkert retning.

Alle har ret til en chance til ? ?

- #sammenervistærkere

#lifechanges #unge #ambassadører #payitforward #network #socialrådgiver #samarbejde #enlyserefremtid