Facebook-opdatering: "Mange ved det ikke, men 1. jan…" (362150984154446_823936674642539)

Mange ved det ikke, men 1. januar 2019 trådte en ny lov om et socialt frikort i kraft. Loven skal, i en forsøgsperiode på to år, give socialt og psykisk udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefri om året, ved siden af ydelser som borgerne ellers får, herunder blandt andet kontanthjælp eller førtidspension. De tjente penge trækkes ikke fra i de yderligere indtægter og det kan derfor give borgeren et større råderum i hverdagen.

Målgruppen for det sociale frikort, er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder. Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Målet med det sociale frikort er at give udsatte borgere mulighed for at søge sociale relationer gennem ordinært arbejde for blandt andet virksomheder og offentlige myndigheder. Det kan give dem en chance for at komme ud og prøve kræfter med et job, som forhåbentlig bekræfter eller afkræfter om borgeren kan holde til at finde et arbejde.

Gennem ledighedspyskologi ved vi, hvor svært det kan være at finde tilbage til en normal hverdag, når først man har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid. Det nye lovforslag giver de mest udsatte, sociale og psykisk sårbare, borgere mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i et tempo som de selv føler er godt for dem og på den måde kan de også finde rytmen i en hverdag igen.

I Life Changes mener vi at det er et skridt på vejen, at give udsatte borgere et større råderum i hverdagen. Offentlige ydelserne, hvad end det er førtidspension, kontanthjælp, udddannelsesstøtte m.v., er ikke høj og mange lider under et stort økonomisk pres i hverdagen, mennesker som i forvejen kæmper med psykiske og sociale udfordringer. Derfor håber vi, at det kommer mange til gavn og bliver etableret efter de to års forsøgsperiode.