Hvor bliver det enkelte menneske af i integrationsdebatten?

Hvor bliver det enkelte menneske af i integrationsdebatten?

Af Katharina Granzow Jørgensen

En god integration starter når vi kommer hinanden ved. Integration handler om at forstå, kende og anerkende hinanden som lige mennesker. Når integration mislykkes er det dyrt; dyrt for samfundet, dyrt for den danske sammenhængskraft og dyrt for det enkelte individ.

Indvandring og integration bliver hyppigt debatteret i det offentlige forum, hvilket statsministerens nytårstale også bar præg af. Endnu en gang varslede Lars Løkke Rasmussen et opgør med de såkaldte parallelsamfund. Dette skal imødekommes ved at rive bygninger ned i ghettoområderne, samt ved at etablere en spredning af borgere som lever i disse omtalte parallelsamfund. Spørgsmålet er, om man styrker integrationen af disse borgere ved hjælp af en systematisk strukturændring og tvang - i stedet for at forstå og erkende den enkelte borgers udfordringer, som opstår i mødet med en ny hverdag i en anden kultur?

Kortsigtede løsningsforslag ser godt ud på papiret

Både blå- og røde regeringer kritiseres ofte for ikke at være handlekraftige, hvorfor politiske målsætninger ofte ender med at være kortsigtede. Der opstår en forventning om, at der skal ske en drastisk forandring og at regeringspartier skal kunne fremvise dokumentation for fremgang før et folketingsvalg. Virkeligheden hænger dog sjældent så simpelt sammen. Vi må højne vores forventninger til det politiske system og ikke acceptere argumenter baseret på populisme og ubegrundede principper - det burde handle om løsninger som virker for flest mulige borgere på længere sigt.

Undersøgelser viser at hver femte dansker lever på kanten af eller ude for fælleskabet. I takt med at uligheden stiger har det danske system, som vi kender det i dag ikke formået at løse sociale og integrationsmæssige problemstillinger. Disse stigende udfordringer påvirker den offentlige diskurs, hvor det enkelte menneske ofte bliver glemt. Polariseringen som vokser er i vores optik usund for det danske værdigrundlag om solidaritet som er grundstenen for det danske velfærdssamfund. Lad os få stoppet de million-dyre lappeløsninger, der ikke har haft effekt og lad os komme ind til roden af problemet. Vi bliver nødt til at anerkende det enkelte menneske før, at borgere kan få en reel chance for at blive en del af samfundet.

Et velfungerende velfærdssystem burde skabes ud fra, hvad der virker, fremfor hvad der ser godt ud på den kortesigtede bane. Vi skal have større forventninger til vores politikere, da deres job er at se det store billede og træffe gode beslutninger som på det lange løb er bedst for den danske befolkning. Dét er, hvad det vil sige at tage ansvar.

Det er svært at handle, når man ikke ved hvordan

Vi skal fokusere på, hvordan vi får disse borgere til at være en del af fællesskabet med inviterende- og omfavnende initiativer. Det er netop dét, at Life Changes integrationsforløb handler om. Vores forløb handler om at igangsætte eksterne aktiviteter, der kan medvirke til at borgeren udvikler sit netværk eller øger sit almene samfundskendskab. Dette kan eksempelvis være at borgeren bliver introduceret til en række frivillige foreninger, biblioteker og interesseorganisationer. Borgeren skal have hjælp til at opbygge fællesskaber som kan bryde barriererne mellem mennesker. I disse fællesskaber kan borgeren oplever nærhed og social kontakt, samt få mulighed for at bruge sine egne ressourcer og dermed være noget for andre.

Det kan være vanskeligt at tage det første skridt, hvis man som nydanskere ikke ved hvor og hvordan. En fejlslagen integrationspolitik er et resultat af, at vi ikke har investeret i disse mennesker og forstået udfordringen som det er at starte en nyt liv op i en anden kultur. Vi bliver nødt til at tænke anderledes – vi skal inkludere i stedet for at ekskludere.

Alle mennesker er individer og skal derfor behandles således. Life Changes værdigrundlag bygger på, at ingen er ens og at man ikke kan skære flere over en kam. Netop derfor er individuel støtte afgørende for at styrke integrationen af nye danskere. I vores optik er det naivt at tro, at ved at flytte mennesker til en anden del af landet alene kan løse den enkelte borgeres udfordringer.

Behandling af symptom frem for reel sygdom

Formålet med regeringens forslag er at sætte ind de steder, hvor problemerne er størst og dermed ikke genere danskere i hele Danmark. Igen fokuseres indsatsen på symptombehandling, i stedet for at søge at fjerne årsagen til problematikken og nå ind til kernen af problemet. Ifølge en analyse baseret på tal fra Danmarks Statistik, var der sidste år hele 41,5 procent ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse. Det er et problem, som vi som samfund skal løse. Life Changes forstår værdien af socialt netværk og et professionelt arbejdsliv, hvorfor dette er en afgørende del af Life Changes integrationsforløb. Lad os tage ansvar for alle danske borgere, det er ikke bæredygtigt for samfundet og den enkelte at lade være. Lad os stoppe med at skubbe problemerne videre, det kan være vi ikke være bekendt for nogen.

Den menneskelige tilgang er nøglen til succes

Udgangspunktet for Life Changes integrationsforløb er altid en individuel tilgang. Alt arbejde foregår en til en og med borgerens behov som kernen af aktiviteterne. Vi mødes med borgeren, hvor borgeren færdes: hjemme, på sprogskolen eller på arbejdspladsen. Vi har hyppig kontakt med borgeren og kommunikerer på sms og mail, i det omfang borgeren selv anvender elektronisk kommunikation. Borgeren vil blive tilbudt en platform til at udvikle sit netværk, og derigennem forebygge isolation i borgerens eget tempo. Der er begrænsede krav til borgeren i disse sammenhænge, og god tid til dialog og støtte. Dette kan især være meget gavnligt for enlige med børn og for borgere med meget begrænsede sprogkundskaber. Ud fra erfaringen ved vi, at det er altafgørende at prioritere en helhedsorienteret indsats, da vi arbejder med individer – vi arbejder med rigtige mennesker.

Life Changes tror på, at investere i mennesker for at give muligheden for at komme videre. Life Changes ved fra erfaring, hvad mennesker kan opnå, når de får en chance til. Indvandrere i Danmark repræsenterer vigtige ressourcer for samfundet, som alle kan have glæde af, at vi bygger på. Mest af alt er budskabet i denne artikel, at vi alle er mennesker, hvorfor vi skal behandles om netop det: mennesker. Life Changes vil sikre, at vi tilbyder et målrettet forløb for at velkomme indvandre til det danske samfundet, give dem den hjælp som de har behov for og stoppe den cirkulærer proces, som vi ser nu. Opgaven er at bryde med den sociale arv og give hinanden muligheder i stedet for at bygge barrierer. Det bliver vi alle rigere af.