Viser indlæg fra 1 til 10 af 12 total

Efterværn

Main image
At lægge en kriminel livsbane bag sig er en kamp. En kriminel livsbane inkluderer ofte fængselsophold, tab af pårørende, traumer, skam og udsathed. Det er ikke nok blot at fjerne kriminaliteten og alt hvad der relaterer sig til denne. Kunsten er at skabe en ny livsbane, der erstatter det behov, den kriminelle livsbane tidligere opfyldte. Kriminalitet er et adfærdsmønster, som fastholdes af sociale, psykiske, følelsesmæssige og økonomiske faktorer. Den kriminelle adfærd er for borgeren blevet en mestringsstrategi, der ofte er tillært gennem hele livet. Selvom det koster både borger og pårørende (og samfundet) dyrt, så er den kriminelle adfærd blevet en tryg måde at være i verden på – en identitet. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 2 ud af 3 løsladte begår ny kriminalitet inden for de første 2 år. Tallene indikerer, at der er behov for at gøre noget – og vi mener at mentorarbejde og efterværn er en af løsningerne.

Læs mere

Unge kriminelle med ADHD

Main image
Flere undersøgelser viser, at mange af de unge der fængsles, har ubehandlet ADHD. Dette kan øge deres impulsivitet samt gøre dem mere voldelige. Derfor er der også en stor recidivrisiko, hvilket betyder, at disse unge har større sandsynlighed for at foretage sig noget kriminelt igen – og dermed atter ende i fængsel. Altså en ond cirkel.

Læs mere

FOKUS: Indsatte med ADHD

Main image
Dagens ”FOKUS” omhandler indsatte med ADHD og i dette samt kommende indlæg, vil der blive stillet skarpt på problemstillingen med bl.a. et blik på de økonomiske og sociale aspekter, idet både dansk og international forskning har vist, at ADHD er en risikofaktor for at begå kriminalitet, ligesom indsatte personer i højere grad har ADHD, end

Læs mere

Viser indlæg fra 1 til 10 af 12 total