Merete Meyer Madsen

Merete Meyer Madsen

Hvem er du?

Mit navn er Merete Meyer Madsen, jeg er 43 år, født og opvokset i Nakskov. Boede i Nakskov indtil 1995, hvor jeg flyttede til Skælskør. I perioden 1995 til 2004 slog jeg mine folder på Vestsjælland, men flyttede i 2004 retur til Nakskov.

Qua mine forskellige uddannelser har jeg bestridt forskellige funktioner i min erhvervsmæssige karriere. I 2006 kom jeg dog på min rette hylde, hvor jeg begyndte at arbejde som personalekonsulent, hvilket er et arbejde, som jeg i den grad brænder for. Jeg oplever mit arbejde får værdi i hverdagen, når jeg ser mennesker vokse og udvikle sig, når de får de rette rammer til dette på deres arbejde.

Som person kendetegnes jeg mest som energisk, samvittighedsfuld, tillidsfuld, oprigtig interesseret i andre mennesker, hjælpsom, altid smilende og i besiddelse af en god portion humor. I min fritid er jeg sammen med min kæreste, familien eller venner og så bliver der også tid til et par ugentlige besøg i det lokale fitnesscenter.

Jeg er aktiv deltager i forskellige netværk blandt andet Ladies Circle (www.ladiescircle) og Business Lolland-Falster (www.businesslf.dk), ligesom jeg sidder i bestyrelsen i Sammen Om Lolland-Falster (www.solf.dk) som kasserer og i LF Future (https://www.lf-future.com) som næstformand.

I 2016 startede jeg som selvstændig indenfor HR-området. Min virksomhed Meyer HR & Administration hjælper danske virksomheder, som ikke har deres egen HR-funktion med opgaver som ledersparring og administrative opgaver m.m.

Derudover er jeg i fuld gang med at oprette et erhvervsnetværk (GLOBAL-Network) på Lolland-Falster. Det er et netværk, hvor der er brancheeksklusivitet, og hvor vi hjælper hinanden med nye kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller vidensdeling i forhold til de udfordringer, vi står med i vores nuværende job.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Jeg bakker op om Life Changes, fordi jeg kan se et behov for projektet. Hvis ikke der tages hånd om de mennesker, som på et tidspunkt kommer ud af kurs i deres liv, så vil de for altid være tabt. Og skylder vi ikke hinanden og dem at hjælpe dem tilbage på rette kurs? Det mener jeg, vi gør, og det ser jeg, at projektet Life Changes kan være med til. Nogle omstændigheder kan gøre, at vi kommer ud af kurs, men det bør ikke være udslagsgivende for, at vi ikke kan komme tilbage på rette spor. Er vi først kommet helt derud, hvor vi ikke kan bunde, har vi brug for andres hjælp. Og her kommer Life Changes ind i billedet. Det ser jeg som en styrke for den enkelte, men bestemt også for Danmark som velfærdsland. Her vil jeg rigtig gerne være med til at gøre en forskel.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet? På hvilken måde?

I øjeblikket hjælper jeg en kunde med at skaffe fritidsjob til socialt udsatte unge i to boligkvarterer. Kunden ønsker, at de unge skal ud og have rollemodeller, få et job og se, hvordan det er at gå på arbejde. De unge skal opleve at have en indtægt, som er deres egen, og som de kan bruge på sig selv. Også selvom det blot er et par timer om ugen, så skal det give de unge en følelse af at høre til et sted, hvor de tjener deres egne penge. Hjemmefra er de på ingen måde vant til at forældrene har jobs. Derfor ved de socialt udsatte unge heller ikke, hvor vigtigt det er, at de får sig en uddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det skal dette projekt være med til at synliggøre for dem. Ligesom de skal have rollemodeller blandt deres nye kolleger, som skal være med til at lære de unge at begå sig på en arbejdsplads og i erhvervslivet som helhed.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Den største udfordring er, at der ikke tages hånd om os som individer. Vi mennesker er ikke ens, og derfor er vores liv også forskellige, og vi håndterer hver især de udfordringer, vi kommer ud for i livet forskelligt. Her hjælper det ikke, at Kommunen eller Staten ikke kan hjælpe os, fordi vi ikke nødvendigvis passer lige perfekt ind i den kasse, der nu er tiltænkt ved en specifik situation. Det er netop i de tilfælde, at vi bliver tabt, og vi kommer i en uholdbar situation og måske i sidste ende mister tilliden til systemet. Og hvad sker der så? Vi kommer helt derud, hvor det ikke er muligt at bunde, og hvordan kommer vi tilbage igen? Indtil Life Changes har der for mig at se ikke været nogle former for alternativ hjælp til dette, for der har mennesker med udfordringer været efterladt til sig selv.

Derfor tror jeg på Life Changes og ønsker at være en del af projektet.