MIkkel Kofoed

Mikkel Kofoed

Hvem er du?

Jeg hedder Mikkel Kofoed, og jeg elsker at have mange jern i ilden. Først og fremmest er jeg sangskriver og producer. Dernæst arbejder jeg med undervisning samt support og reparation af it-udstyr.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Life Changes arbejde er ufatteligt vigtigt! Præcis hvorfor jeg mener det, kan du læse om i mine svar længere nede.

Bl.a. i form af mentorforløb og workshops gør vi en stor indsats for at skabe livslyst og glæde hos især unge mennesker gennem kreativitet/leg i strukturelle rammer. Jeg er både glad for og stolt af at kunne bidrage med mine kompetencer til denne organisation.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet?

Ja! Personligt har jeg aldrig været udsat for svigt mht. til de basale fysiske behov. Det vil sige, at jeg altid har haft tag over hovedet og en seng at sove i. Til gengæld kender jeg meget til omsorgssvigt, når det kommer til følelsesmæssige behov. Med en alkoholiseret forælder kan jeg især relatere til mange af de konsekvenser det har, når ens rammer i barndommen er præget af alkoholmisbrug, usikkerhed og manglende nærvær. Hos mig har det bl.a. ført til, at jeg flere gange i mit voksne liv har planlagt at begå selvmord. Heldigvis har jeg haft vilje og nysgerrighed nok til at fortsætte på trods J

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Mit indtryk er, at alt for mange mennesker lever i en tilstand, hvor de ikke rigtig kender og holder af sig selv. Dette skaber en uheldig socialdynamik, som også afspejler sig i samfundet i form af had, vold, misbrug og andre uhensigtsmæssige tendenser. De sider af os selv, som vi ikke kan eller ikke ønsker at forholde os til har tendens til at blive projiceret over i andre. Så er det jo hans/hendes/deres skyld, at ”jeg har det dårligt”. Herfra kan man så opfatte sig selv som offer (dovenskaben længe leve!), eller man kan handle med aggression (jeg fucking smadrer dig!). Begge dele er i sidste ende konsekvenserne af at have dårligt selvværd, og begge dele fører til, at man som borger enten bliver ekskluderet eller ekskluderer sig selv. Roden til mange af nutidens problemer findes altså efter min mening i, at en stor del af befolkningen mangler respekt og omsorg for sig selv. De enten hader eller tilbeder noget udenfor dem selv, fordi de i større eller mindre grad føler utilstrækkelighed.

For at arbejde i retning mod et bedre selvværd er det nødvendigt at finde en måde at værdsætte alle følelsesmæssige aspekter, du rummer. I den proces kan det sommetider gøre lige så ondt som en omfattende rodbehandling hos tandlægen, men arbejder man målrettet og intenst nok, kan man med små skridt nå til et punkt, hvor man ligefrem elsker disse aspekter af sig selv. Man kan lære at forstå det som en ressource fremfor en mangel. Når/hvis man når dertil, stopper behovet for at projicere gradvist. Derved vil du finde langt mere glæde ved at give, dyrke og udvikle end at tage, destruere og nedsætte. Du vil jo se dig selv som noget godt og værdifuldt. Noget du har lyst at dele med andre, udelukkende fordi det føles rart.

Jeg tror, vi alle kan lære at finde balancen i os selv og at komme følelserne af ensomhed, utilstrækkelighed etc. til livs. Nogle borgere er så følelsesmæssigt afskårne, at de har behov for ekstra hjælp. Det er her, at en organisation som Life Changes spiller en vigtig rolle.

Retorisk spørgsmål: Hvad har et barn behov for med henblik på at udvikle sig i en sund retning dvs. mod en følelse af både værd og selvrealisering?

Barnet har behov for at lege, og det har behov for en kærlig men fast struktur i sine omgivelser. Bliver disse behov ikke mødt i tilstrækkelig grad, kan barnet ikke vokse i en retning, hvor dets ressourcer, empati og selvhævdelse kommer naturligt til udtryk. I stedet bliver disse vendt indad i form af ekstrem selvkritik eller udad i form af vold, hærværk og andre ting.

Begge dele er i høj grad til skade for individet såvel som samfundet.