Mithi Albrichtsen

Mithi Albrichtsen

Hvem er du?

Mit navn er Mithi Albrichtsen. Min personlighed er integreret i mit professionelle liv og i det forhold jeg har til mig selv, når det handler om relationer.

Jeg er uddannet i metoderne TFT/EFT (emotional freedom thinking), åndsvidenskabelig zoneterapi, chakrabalancering og er udannet yoga instruktør.

Derudover er jeg uddannet socialrådgiver. Jeg har arbejdet med børn og unge, voksne misbrugere og hjemløse og som social vicevært.

Jeg er ansat i Landsforeningen LEV som er en NGO-virksomhed der involverer sig i, at imødegå marginalisering af nogle af vores sårbare og udsatte borgere og deres familier, samt driver en enmandsvirksomhed.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?
Life Changes repræsenterer en indsats på en måde og med en tilgang, som er tydelig og omsorgsfuld og med respekt for at møde mennesket der hvor det står.

Manuela tager alvorligt hvor vigtigt det er at den enkelte har en tryg og tillidsfuld platform at udtrykke sig fra. En platform der kan tilbyde mulighed for, at gøre brug af nogle andre redskaber til at udtrykke sig igennem, end de mere gængse og derigennem opleve det meningsfulde i, at blive hørt.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet?

Jeg har ingen relation til det at være udsat andet end, at i det øjeblik vi bliver behandlet dårligt og idet øjeblik vi behandler os selv dårligt ud til omgivelserne, så er det en fælles og kreativ opgave for dem som er vidne, at gøre en værdig indsats gennem at udvise den fornødne aktive forståelse.

Byde ind med andre metoder og udvider mulighederne for at møde den enkelte der hvor denne selv står, uden nødvendigvis selv at skulle have ret, snarere det modsatte og starte med spørgsmålet om: Hvad er din drøm?

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?
Det eneste der er brug for, er indsigten og viljen til at investere i de mange ressourcer, som hellere end gerne byder ind, alene fordi det at drage omsorg for fællesskabets bedste, giver mening.

Når vi føler os hørt, oplever vi fællesskabet. Og når vi oplever fællesskabet, udvikler vi omsorg for os selv, i forholdet til fællesskabet.

 

http://mithi.dk