Tidens udsatte med Life Changes

Tidens udsatte med Life Changes

Vi lancerer vores nye tiltag, hvor vi gennemgår tidens nyheder og initiativer indenfor udsatte-området hver tirsdag.

Der findes utallige nyheder og initiativer på dette område, som hele tiden dukker op, og det vil vi gerne sætte lidt mere fokus på. 

Følg med på vores blog hver tirsdag, hvor du får de vigtigste nyheder indenfor området og måske også inspiration til nye initiativer til gavn for de udsatte. 

Hver uge ser vi på nogle temaer, hvor disse historier kan være med til at belyse det nærmere. I denne uge er fokus påresocialisering.

God fornøjelse!

 

Tidens hjerteknuser

Kriminalforsorgen nedlagde analyseafdeling og lovede i stedet hjælp »fra eksterne aktører« – ikke én opgave er det blevet til

Nyheden om at nedlægge analyse- og evalueringsenheden i Kriminalforsorgen blev ikke vel mødt i 2019 af politikerne, men ledelsen garanterede, at der ville komme eksterne rapporter om deres indsatser. Evalueringer, der ville fortælle om, de initiativer der skal bevares eller skrottes i arbejdet med resocialisering af indsatte. Men siden nedlæggelsen er der ikke lavet en eneste bestilling på en opgave, og det bekymrer nu flere politikere. En ting er at lukke en afdeling ned, men at stoppe med at evaluere sine projekter i 2 år virker ikke som en synderlig god beslutning. SF ønsker nu at enheden skal være et krav i kommende forhandlinger på området, og Kriminalforsorgen siger selv; »Kriminalforsorgen har ikke i det seneste års tid haft behov for at bestille nye eksterne analyser, da vi allerede er i gang med flere projekter. Vi iværksætter samtidig løbende internt arbejde, hvor vi trækker på de dygtige og erfarne kræfter, vi selv har ansat.«

Tænk, at der er ressourcer til det internt i en organisation, der allerede skriger efter medarbejdere … læs længere nede om den sidste rapport som blev lavet om et projekt, hvor resocialisering desværre fik dumpekarakterer. 

https://www.berlingske.dk/danmark/kriminalforsorgen-nedlagde-analyseafdeling-og-lovede-i-stedet-hjaelp-fra

Tidens Øhh …

Narkodømt ser et håb om tidlig løsladelse i ministers hjemrejseplan

Sidder du som indsat dømt for narko, kan du nu kun håbe på at flere kriminelle udlændinge ikke tager hjem for at afsone deres straffe. Omtrent 300 udenlandske statsborgere afsoner i dag i de danske fængsler, og for halvdelen af dem har Danmark udleveringsaftaler med hjemlandet. Men det er stadig ingen garanti for, at de vil afsone i hjemlandet. Derfor skruer regeringen bissen på over for udlændinge og giver gulerødder til danske indsatte med mildere domme ved at tilbyde tidlig prøveløsladelse for at skabe plads. Der er simpelthen ikke plads til alle de kriminelle i danske fængsler, som forventes at stige i 2021. Tallet ligger på omkring 2000 indsatte i danske fængsler i dag. Oppositionen er forargede og mener, at løsningen ikke er tidlig løsladelse, mens indsatte ser frem til at vende resocialiserede tilbage til hund og have. Vi sad tilbage med holdningen ”øhhh …” og savner måske en form for støtteordning for at de løsladte, så de ikke kommer direkte tilbage i kriminalitet efter en kort dom, hvor der ikke er arbejdet nok med resocialiseringsprocessen – hvad mener du?  

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12802151/narkodoemt-ser-et-haab-om-tidlig-loesladelse-i-ministers-hjemrejseplan/

Tidens inspiration

Trygfonden uddeler millionbevillinger til børne- og ungeprojekter

En forsker, en faglig leder og tre organisationer modtager millionbevillinger fra Trygfonden til projekter, der skal hjælpe børn og unge på forskellige områder.

Tænketanken Perspektiv 1.580.000 kroner til et projekt, der skal øge adgangen til uddannelse for unge indsatte og bidrage til resocialisering. Tænketanken vil blandt andet undersøge unge indsattes oplevelse af uddannelse og uddannelsestilbud samt afdække barrierer for indsattes adgang til uddannelsessystemet. Vi glæder os til at følge arbejdet og se, hvad der skal til for at unge kommer i gang med en uddannelse. Det er første skridt mod at bryde den sociale arv. Både forskning og personligt har vi erfaring med at mentorer gør en stor forskel her som rollemodeller, der kan aktivere drømme hos de unge. 

https://api.altinget.dk/civilsamfund/navnenyt/trygfonden-uddeler-millionbevillinger-til-boerne-og-ungeprojekter

Tidens rapport

Ny modtagelse af indsatte i fængslerne er endnu ikke i mål

Kriminalforsorgen iværksatte en ny modtagelse af fangere i 2015.

En ny systematisk model for at modtage nye indsatte i de danske fængsler blev positivt modtaget af både indsatte og ansatte. Modellen havde ensartet modtagelsen og målrettet planlægningen af afsoningen på tværs af fængslerne. Tre år efter indførelsen er der dog stadig væsentlige forhindringer for at nå målet med den nye modtagelse. Især fordi de indsatte ofte ikke kan få den indsats, de har brug for.

Og netop indsatserne for de indsatte er vigtigt, hvis de skal kunne resocialiseres i fængslerne. Rapporten viser at Kriminalforsorgen ikke har sikret, at behandlingsindsatser i tilstrækkelig grad er en del af tilbudsviften i fængslerne og projektet udløb i 2019. Siden er der ikke evalueret på andre projekter, da den interne analyseenhed er blevet nedlagt og eksterne aktører ikke er blevet brugt. 

https://www.vive.dk/da/nyheder/2020/ny-modtagelse-af-indsatte-i-faengslerne-er-endnu-ikke-i-maal/

Tidens solstrålehistorie

For god til at blive kasseret

Det er nu gamle cykler der er tale om i overskriften og ikke mennesker der er for gode til at blive kasseret. 

Tom Hansen er tidligere indsat. Nu er han ansat i Café Exit, der hjælper løsladte med at lande i verden igen. Han står bag et cykelprojekt, der reparerer og sælger gamle cykler.

Det var under afsoning i Horserød Fængsel, at Tom Hansen først blev koblet på et cykelprojekt, hvor de reparerede kasserede cykler til de studerende på DTU. Han stiftede samtidig bekendtskab med Café Exit, og valgte at deltage i en mandagsklub sammen med en fængselsbetjent.

”Når man bliver løsladt, er det lidt som at skulle hoppe på en bus i fuld fart, og der er Exit en god brobygger, der kan hjælpe en med at finde sig til rette i samfundet igen og lære at føle, man stadig har værdi. Café Exit er det første sted, hvor jeg blev mødt uden fordomme,” siger Tom Hansen.

Det er ikke altid let at blive løsladt til et nyt liv og et samfund, hvor man måske skal stå alene og lære livet på ny. Derfor hylder vi gerne Cafe Exit i deres arbejde og hilser flere initiativer velkomment inden for dette område – for der er absolut brug for det. 

https://faengselsforbundet.dk/fagbladet-net/for-god-til-at-blive-kasseret/