Fordele ved en bevidst og synlig CSR-politik i virksomheden:

  • Styrker jeres brand over for kunder og interessenter
  • Kan være en konkurrencefordel i anskaffelse af nye kunder
  • Kan fastholde medarbejdere og tiltrække ny arbejdskraft
  • Kan tiltrække og fastholde værdifulde samarbejdspartnere

Hvilke af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling hjælper du med at opfylde via Life Changes Erhvervsklub:

  • Mål 3 - Sundhed og trivsel: Vi forbedrer borgernes sociale trivsel
  • Mål 4 - Kvalitetsuddannelse: Vi gør udsatte borgere uddannelsesparate
  • Mål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst: Vi baner vejen for dette
  • Mål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Vi skaber et mere fredeligt og retfærdigt samfund når vi får udsatte borgere tilbage i samfundet som værdifulde deltagere
  • Mål 17 - Partnerskaber for handling: Vi skaber stærke samarbejdende partnerskaber mellem det offentlige, private og civilsamfundet