Organisationen Life Changes har som mission at hjælpe udsatte borgere i alderen 13 til 30 år tilbage på sporet og give dem et bedre liv. Vi tilbyder dem dels målrettede mentorforløb, dels kreative workshops, hvor de får mulighed for at udvikle deres personlige og sociale ressourcer, og for at få en oplevelse af succes.

Hvor de før har haft udsigt til et liv i misbrug, på gaden, i kriminalitet eller i bandemiljøer, får de via vores forløb øjnene op for, at de også har mulighed for at udrette noget godt, og at de har en plads, en værdi og en berettigelse i vores samfund. Dermed bliver de parate til at indgå i andre, ”normale” arbejdsmæssige og samfundsmæssige sammenhænge.

En ung mand fra ”den hårde kerne” havde tidligere i perioder op til 100% fravær fra skolen; her arbejdede vi med struktur, hverdagsmestring og fastholdelse af skolegang. Han fik langt lavere skolefravær, og en ny tro på egne evner. Hans fremtidsudsigter var før en stor risiko for at ende på en sikret institution for ungdomskriminelle som 15-årig; i stedet er han nu klar til at gøre sin skolegang og derefter uddannelse færdig, og derefter tage del i samfundet.

En anden ung mand, der har været indsat på en sikret institution efter at have været sigtet for ungdomskriminalitet, har efter deltagelse i vores mentoring og kreative workshops vist sig at have så stort potentiale, at han nu som 16-årig står over for at blive signet med et pladeselskab. Han har desuden fået interesse i at passe og færdiggøre sin skole, da han med musikken som udgangspunkt kan se relevansen af flere af fagene.  

Det kræver ressourcer at løfte disse borgere, og vi kan ikke skaffe ressourcerne alene, men sammen kan vi komme rigtig langt.

Alle medarbejdere i Life Changes arbejder frivilligt ved siden af deres arbejde i bl.a. foreningen #detstartermedmusikken. Hele overskuddet fra Erhvervsklubben går til projekter for de unge, bl.a. mentorforløb, rap- og musikworkshops og masterclasses.  

Vi vil derfor gerne samarbejde og styrke vores netværk til det private erhvervsliv; derfor tilbyder vi nu samarbejde via vores Erhvervsklub.