Alle fortjener en chance:

Alle borgere fortjener en chance, en uddannelse, et arbejde og en plads i samfundet. Life Changes er et helhedsorienteret tilbud for borgere, der lever på kanten af samfundet, som primært retter sig mod de borgere, som andre fravælger.
Læs mere

"Life Changes believes in connecting people and recharging lives"

Forløb unge

Forløbet henvender sig til socialt udsatte unge mellem 16 og 18 år, som f.eks. har en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller lever med ADHD.

Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution. Vi henvender os til unge, som lever på kanten af samfundet med stor risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning.

Læs mere

Citat Tupac

"we wouldn’t ask why a rose that grew from the concrete for having damaged petals, in turn, we would all celebrate its tenacity, we would all love its will to reach the sun, well, we are the roses, this is the concrete and these are my damaged petals, dont ask me why, thank god, and ask me how"

Læs mere

Forløb for kriminelle

Dette forløb har til hensigt med en effektiv indsats at motivere, hjælpe og støtte borgere, der vil bryde med deres kriminelle fortid og miljø.

Borgere som har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål – og hvor risikoen for recidiv er stor.

Læs mere

Citat Tupac

"It's time for us as a people to start makin' some changes.
Let's change the way we eat, let's change the way we live
and let's change the way we treat one another
You see the old way wasn't working so it's on us to do
what we gotta do, to survive..."
― Tupac Shakur

Læs mere

Socialiseringsmentorforløb

Dette forløb er velegnet til borgere, der lever på kanten af samfundet og skal socialiseres eller resocialiseres, før de kan indgå i samfundet på lige fod med andre.

Det er vores overbevisning at man, for at opnå varig selvforsørgelse, er nødt til at have de mest basale kompetencer, som er en forudsætning for at indgå med
succes i samfundsmæssige sammenhænge.

Læs mere

Citat Tupac

“I know it seems hard sometimes but remember one thing. Through every dark night, there's a bright day after that. So no matter how hard it get, stick your chest out, keep ya head up.... and handle it.” ― Tupac Shakur

Læs mere

Socialmentor forløb

Et forløb med en social mentor, som har til hensigt at fremme, at borgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Vi sikrer et stabilt forløb gennem fastholdende og motiverende samtaler med borgeren

Læs mere

Citat Tupac

"You can spend minutes, hours, days, weeks, or even months over-analyzing a situation; trying to put the pieces together, justifying what could've, would've happened... or you can just leave the pieces on the floor and move the fuck on." ― Tupac Shakur

Læs mere
Main image

Mogens Daneland

Gennem mit frivillige arbejde, har jeg arbejdet med mange forskellige unge, hvor jeg tænker, at et projekt som Life Changes kunne gøre en stor forskel for. Eftersom jeg arbejdede i Ishøj, så var det ikke alle som hed Knud eller Bent. Jeg har set nogle af mine drenge ryge til banderne, og det gør rigtig ondt hver gang. Derfor vil jeg selvfølelig utrolig gerne støtte op om projektet. Et projekt, som kan være med til at hjælpe folk ud af det miljø.

Main image

Mithi Albrichtsen

Det eneste der er brug for, er indsigten og viljen til at investere i de mange ressourcer, som hellere end gerne byder ind, alene fordi det at drage omsorg for fællesskabets bedste, giver mening. Når vi føler os hørt, oplever vi fællesskabet. Og når vi oplever fællesskabet, udvikler vi omsorg for os selv, i forholdet til fællesskabet.