Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for integrationsborgere

Målgruppen for dette forløb er integrationsborgere og indvandrere, som oplever store reelle udfordringer ved at blive integreret i det danske samfund. Mange flygtninge og indvandrere oplever, at overgangen fra sprogskoleforløbets stabile rammer til aktiveringssystemets almene tilbud giver anledning til usikkerhed, manglende overblik og tvivl om egne evner. Efter længere tids ledighed opleves der desuden ofte degeneration af sproglige og sociale kompetencer, og borgerne øger deres risiko for at glide længere ud af arbejdsmarkedet efter lang tids ledighed.

Udgangspunktet for integrationsforløbet er altid en individuel tilgang. Alt arbejde foregår 1-1 og med borgerens behov som kernen i aktiviteterne.

Vi er opsøgende og ledsagende i forhold til at minimere de mange misforståelser og den forvirring, som borgeren kan opleve i forbindelse med forandringer i sit hverdagsliv.

Konsulenten fra Life Changes mødes med borgeren, hvor denne færdes: hjemme, på sprogskolen eller på arbejdspladsen. Vi hos Life Changes har hyppig kontakt med borgeren og kommunikerer også på sms og mail (i det omfang borgeren selv anvender elektronisk kommunikation).

Forløbets indhold

Vi anbefaler i vores forløb, hvor der er behov, at igangsætte eksterne aktiviteter, der kan medvirke til at borgeren udvikler sit netværk eller øger sit almene kendskab til samfundet. Konsulenten kan fx introducere borgeren til en række frivillige foreninger, biblioteker og interesseorganisationer.

For at imødegå denne udvikling, kan der med fordel iværksættes et praktikophold, der medvirker til, at borgeren kommer i selvforsørgelse. Ved at skabe denne kobling tilbydes borgeren en platform til at udvikle sit netværk, og derigennem forebygge isolation, i borgerens eget tempo. Der er begrænsede krav til borgeren i disse sammenhænge og god tid til dialog og støtte. Dette kan især være meget gavnligt for enlige med børn og for borgere med meget begrænsede sprogkundskaber. I foreningerne har borgeren også mulighed for f.eks. at få lektiehjælp til sprogskoleundervisningen og ekstra danskundervisning.

Forløbene tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, muligheder og ressourcer. Vi samarbejder med andre fag- og omsorgspersoner i den enkeltes liv, når det er relevant. Individuelle samtaler er en væsentlig del af forløbene. Derudover kan de bl.a. indeholde:

 • coachende samtaler
 • vejledning i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet
 • ledsagelse
 • etablering af praktik eller uddannelsesplan
 • praktisk instruktion i praktikforløb
 • sproglig støtte
 • deltagelse i træningscenter eller foreningsidræt
 • udarbejdelse af CV og hjælp til ansøgninger
 • socialrådgivning
 • rådgivning i forhold til ernæring, sundhed og alkohol
 • anerkendelse af udenlandsk uddannelse
 • opsøgende indsats
 • Efterværn

Efter borgeren har afsluttet forløbet hos Life Changes, får de et tilbud om efterværn. Her følger vi op på ham eller hende, efter forløbet er afsluttet. Erfaringer viser, at borgeren dermed er mere tilbøjelig til at blive på det rette spor, end hvis man blot giver slip.

Flere af vores konsulenter er flersprogede, og vi har derfor sjældent behov for at anvende tolk.

Formålet med samtalerne er først og fremmest at lade den enkelte komme til orde og blive hørt. Samtalerne kan være støttende, motiverende og afklarende i forhold til såvel arbejdsmarkedet som livsvilkår generelt, og er desuden med til at sikre, at de iværksatte aktiviteter tilpasses løbende efter den enkeltes behov.

Vil du høre nærmere? Så er der mulighed for at rekvirere det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechange.dk.