Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for løsladte/udslusede kriminelle

Mange års erfaring har vist, at borgere, som har været i fængsel, ofte efter færdig afsoning har problemer der gør, at det er svært for dem at blive på den lovlydige side og holder dem fast i kriminaliteten. Det kan være misbrug, manglende arbejde, manglende interesser, manglende sundt netværk og deraf bandetilhørsforhold mv.

Dette forløb har til hensigt med en effektiv indsats at motivere, hjælpe og støtte borgere, der vil bryde med deres kriminelle fortid og miljø. Borgere som har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål – og hvor risikoen for tilbagefald er stor.

Forløbets indhold

Life Changes støtter borgeren i at forlade det kriminelle miljø ved at skabe sig en ny identitet, blive selvstændig og selvforsørgende. Life Changes har metoder til at bryde den negative gænge, og vi ser et potentiale i enhver. I dette forløb hjælper vi borgeren med:

 • at udarbejde en handleplan i samarbejde med borgeren og fx offentlige myndigheder samt andre relevante fagfolk/instanser
 • at blive motiveret, hjulpet og støttet vha. en intensiv indsats i tæt samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen
 • rådgivning og samtale om fx arbejde og uddannelse, hjælp til at styrke selvtilliden, få styr på følelseslivet eller forholdet til familien
 • at blive holdt fast på de planer og aftaler der indgås
 • støtte og vejledning til at leve en kriminalitetsfri hverdag
 • praktisk hjælp med fx at finde skole, arbejde, praktikplads og bolig
 • at få en struktureret hverdag, og redskaber til at mestre den nye hverdag
 • at komme ud af misbrug, herunder afklaring af, hvorfor misbruget er opstået
 • at genskabe positive relationer til venner og familie, evt. med konfliktmægling
 • gældsrådgivning og kommunikationshjælp, f.eks. i kontakten med de offentlige myndigheder, banker eller kreditorer
 • at fungere som bisidder
 • At få et nyt fællesskab med nye venner
 • At finde motivationen til at dyrke motion
 • Bevidstgørelse i forhold til kriminalitet, at forstå konsekvensen af sine handlinger, og at tage ansvar for sit eget liv
 • Udredning af eventuel ADHD og værktøjer til håndtering af diagnosen 
 • Gældsrådgivning
 • Efterværn

Efter borgeren har afsluttet forløbet hos Life Changes, får de et tilbud om efterværn. Her følger vi op på ham eller hende, efter forløbet er afsluttet. Erfaringer viser, at borgeren dermed er mere tilbøjelig til at blive på det rette spor, end hvis man blot giver slip.

Vil du høre nærmere? Så er der mulighed for at rekvirere det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechange.dk.