Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for løsladte/udslusede kriminelle

Mange års erfaring har vist, at borgere, som har været i fængsel, ofte søger tilbage til tidligere uhensigtsmæssige venskaber og færden, efter færdig afsoning. Det bevirker, at det er svært for dem at blive på den lovlydige side. Dette forløb har til hensigt med en effektiv indsats at motivere, hjælpe og støtte borgere, der vil bryde med deres kriminelle fortid og miljø. Borgere som har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdagsgøremål – og hvor risikoen for tilbagefald er stor.

Forløbet bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og prædefineret skabelon, der giver den enkelte borger mulighed for at komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse.

Borgere, der ønsker at komme ud af en kriminel løbebane, har ofte en lang række forskellige problematikker, der er med til at holde dem fast i kriminaliteten. Det kan være misbrug, manglende færdiggørelse af skolegang og uddannelse og manglende arbejde, omgang i negativ ladede miljøer deraf bandetilhørsforhold mv.

De borgere vi tager i forløb, er på forhånd screenet, så vi er sikre på, at de er motiverede for at deltage aktivt og bidrage med deres til at nå i mål med forløbet. Dvs. at bryde med fortiden og få skabt en tilværelse på den rigtige side af loven. Life Changes støtter borgeren i at forlade det kriminelle miljø ved at skabe sig en ny identitet, blive selvstændig og selvforsørgende.

Life Changes arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og en helhedsorienteret pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og barrierer. Vi benytter forskellige metoder til at bryde det negative mønster, og vi ser et potentiale i enhver. Vores opgave er at gøre dette potentiale synligt både over for borgeren selv og over for omgivelserne.

Vi arbejder fx med kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti og håndværk som et terapeutisk redskab, hvor borgeren får mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde forhenværende oplevelser og følelser på en ny måde. Både undersøgelser og erfaring viser, at kreative metoder øger succesoplevelsen, og kan skabe afklaring, selvforståelse og grundlag for udvikling.

Vi har udslusning og enmands-projekt tilknyttet, der hvor behovet er.

Vil du vide mere? Så rekvirer det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechanges.dk.