Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for unge under 18 år

Formålet med forløbet er at arbejde med socialt udsatte unge mellem 14 -18 som lever på kanten af samfundet med risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning. Det kan f.eks. være unge med en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller unge, der lever med ADHD. Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution. Konkret sørger vi for, at disse unge fastholdes i skolegangen med henblik på påbegyndelse af uddannelse eller varig beskæftigelse.

Vi henvender os til unge, der lever en parallel eksistens på randen af samfundet med psykosociale lidelser og problemer til følge. Det medfører en langt højere risiko for at havne i kriminalitet, banderelateret aktivitet, på overførselsindkomster, i psykiatrien og i misbrugsproblemer.

I Life Changes tror vi på, at der er en plads til alle i tilværelsen. Vi er vendepunktet og det hidtil manglende link i indsatsen for, at unge tidligere straffede igen får troen på livet, herunder troen på, at de er noget værd både på det personlige plan og som bidragsydende samfundsborger. Sammen kan vi nå rigtigt langt.

Vi tror på at et tæt samarbejde med sagsbehandlere, SSP, skole og den unges familie og eget netværk, er grundlaget for, at den unge kan klare sig bedst muligt. Vi ser desuden samarbejdet med den unges familie og kommunen som væsentligt faktor, da erfaringen siger, at den unge vil have brug for støtte mange år frem. Vi bevarer kontakten til den unge, indtil den gode socialisering i samfundet har fundet sted.

Life Changes arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og en pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, barrierer og aktuelle livssituation. Vi bruger flere former for redskaber ud over traditionel mentoring; bl.a. arbejder vi med kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti og håndværk, som et redskab.

Gennem det kreative arbejde får den unge en ny mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde sine oplevelser og følelser. Både undersøgelser og erfaring viser desuden, at kreative metoder øger succesoplevelsen hos udsatte unge og andre borgere.

Vi har udslusning og enmandsprojekt tilknyttet, der hvor behovet er.

Den unge kan komme i kontakt med sin mentor døgnet rundt. Der tilbydes fremsendelse af aftalte statusrapporter, og ved endt forløb fremsendes slutrapport.

Vil du vide mere? Så kontakt os gerne på l info@lifechanges.dk.