Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for unge under 18 år

I Life Changes tror vi på, at der er en plads til alle i tilværelsen. Vi er vendepunktet og det hidtil manglende link i indsatsen for, at unge tidligere straffede får troen på livet igen. Herunder troen på, at de er noget værd både på det personlige plan og som bidragsydende samfundsborger. Sammen kan vi nå rigtigt langt.

Life Changes mentorforløb henvender sig til unge under 18 år, der lever en parallel eksistens på randen af samfundet, med psykosociale lidelser og problemer til følge.

Formålet med forløbet er at arbejde med de socialt udsatte unge mellem 14-18 år, som lever på kanten af samfundet, med risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning. Det kan f.eks. være unge, som har en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller lever med ADHD. Konkret sørger vi for, at disse unge fastholdes i skolegangen med henblik på påbegyndelse af uddannelse eller varig beskæftigelse.

Mange års erfaring har vist, at unge, som har været på opholdssted, sikret institution eller behandlingsinstitution, ofte – efter endt afsoning, søger tilbage til tidligere uhensigtsmæssige venskaber og færden. Det bevirker, at det er svært for dem at blive på den lovlydige side.

I Life Changes er vi matrikelløse og vi møder derfor de unge der hvor de er og lever deres dagligdag. Vi tror på at et tæt samarbejde med sagsbehandlere, kriminalforsorgen tilknyttet udslusningsstedet og den unges familie og eget netværk er grundlaget for, at den unge kan klare sig bedst muligt. Dette kræver den nærværende og rettidige indsats. Vi bevarer kontakten til den unge, indtil den gode socialisering i samfundet har fundet sted.

Forløbet er for unge, som er indstillede på at være medvirkende til, at indsatsen lykkes. Alle borgere er på forhånd screenet, så vi er sikre på de har den nødvendige motivation for at få udbytte af forløbet. Derved får vi de bedste forudsætninger for at lave en plan, der er målrettet og skræddersyet den enkelte unge. Chancerne for at bryde helt med gamle uhensigtsmæssige normer er størst, når den unge selv er motiveret for forandring. Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution.

Life Changes arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og en pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, barrierer og aktuelle livssituation. Vi bruger flere former for redskaber ud over traditionel mentoring; bl.a. arbejder vi med kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti og håndværk, som et redskab.

Gennem det kreative arbejde får den unge en ny mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde sine oplevelser og følelser. Både undersøgelser og erfaring viser desuden, at kreative metoder øger succesoplevelsen hos udsatte unge og andre borgere.

Vi har udslusning og enmandsprojekt tilknyttet, der hvor behovet er.

Den unge kan komme i kontakt med sin mentor døgnet rundt. Der tilbydes fremsendelse af aftalte statusrapporter, og ved endt forløb fremsendes slutrapport.

Vil du vide mere? Så kontakt os for den fulde forløbsbeskrivelse på: info@lifechanges.dk.