Baneer
Tilbage til oversigten

Mentorforløb for unge under 18 år

Forløbet henvender sig til socialt udsatte unge, som f.eks. har en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller lever med ADHD. Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution. Vi henvender os til unge, som lever på kanten af samfundet med stor risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning.

Unge, der uden indgribende og forebyggende tiltag, lever en parallel eksistens på randen af samfundet med svære psykosociale lidelser og problemer til følge. Det bider sig selv i halen, når unge ikke har noget formål med tilværelsen og medfører en langt højere procentuel risiko for at havne i kriminalitet, banderelateret aktivitet, på overførselsindkomster, i psykiatrien og i misbrugsproblemer, hvilket bliver et alvorligt samfundsøkonomisk problem. Mange års erfaring har vist, at unge, som har været på sikret institution eller behandlingsinstitution, ofte - efter endt afsoning - søger tilbage til tidligere uhensigtsmæssige venskaber og færden. Det bevirker, at det er svært for dem at blive på den lovlydige side.

Vi - i Life Changes - tror på, at der er en plads til alle i tilværelsen, og vi tager hånd om bl.a.:

Unge med ADHD, psykiske diagnoser eller traumer

 • Misbrugere
 • Kriminelle
 • Banderelaterede unge

Life Changes er en metode til at bryde den negative gænge. Vi støtter op, træder til og værner om den unge. Det gør vi via et tæt relationsarbejde, hvor vi hjælper dem med at strukturere deres hverdag og støtter dem i deres drømme og ambitioner. Vi har jævnligt kontakt med dem og taler også med deres familiemedlemmer om, hvordan vi bedst hjælper dem. For at de kan udlede deres drømme om karriere og uddannelse, etablerer vi kontakt til virksomheder, der er interesserede i at gøre en forskel for unge, der har været på kant af loven. Ligeledes bliver der etableret kontakt til relevante uddannelsessteder i samarbejde med bopælskommunens STU- og UU-vejledere.

Life Changes kan hjælpe den unge med:

 • At blive tilknyttet en personlig mentor 
 • Hjælp og støtte til udredning af eventuel ADHD og værktøjer til håndtering af diagnosen 
 • Forældresamarbejde
 • Hjælp til at komme ud af misbrugsproblemer herunder afklaring af, hvorfor misbruget er opstået
 • Støtte og vejledning til at leve en kriminalitetsfri hverdag
 • Hjælp til at blive motiveret, hjulpet og støttet vha. en intensiv indsats i tæt samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen
 • Mentor, afklarings- og vejledningsforløb – fokus på hjælp til ledende funktioner, selvforståelse samt hverdagsmestring
 • Støtte til at få en struktureret hverdag og redskaber til at mestre den nye hverdag samt at blive holdt fast på de planer og aftaler der indgås
 • Praktisk hjælp og kommunikationshjælp, f.eks. at hjælpe den unge i kontakten med de offentlige myndigheder, studiested m.m.
 • Mentoring og praktisk hjælp med at finde skole eller arbejde, som interesserer den unge
 • Støtte til at bryde med uhensigtsmæssigt socialt netværk ved konkret at skabe nye, f.eks. ved hjælp af fritidsaktiviteter
 • Støtte til at genskabe positive relationer til venner og familie, herunder konfliktmægling

Efterværn

Efter den unge har afsluttet forløbet hos Life Changes, får de et tilbud om efterværn. Her følger vi op på ham eller hende, efter forløbet er afsluttet. Erfaringer viser, at den unge dermed er mere tilbøjelig til at blive på det rette spor, end hvis man blot giver slip.

Vil du høre nærmere? Så er der mulighed for at rekvirere det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechange.dk.

lighed for at rekvirere det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechange.dk.