Baneer
Tilbage til oversigten

Socialiseringsmentorforløb

Dette forløb er velegnet til borgere, der lever på “kanten af samfundet”, og som derfor har behov for en socialisering eller resocialisering, før de kan indgå i samfundet på lige fod med andre. Det kan for eksempel være borgere med psykiske diagnoser, misbrugere og borgere, der igennem hele voksenlivet har været i kontanthjælpssystemet.

Det er vores overbevisning at for at opnå varig selvforsørgelse, er man nødt til at besidde de mest basale kompetencer i livet, og at disse er en forudsætning for, at man som menneske succesfuldt kan indgå i forskellige samfunds- og arbejdsmarkedsmæssige sammenhænge, herunder også uddannelsesforløb.

Forløbet bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og præ-defineret skabelon, der giver den enkelte borger mulighed for at komme tættere på at mestre sit liv og opnå varig beskæftigelse eller uddannelse.

Life Changes hjælper borgeren:

  • med at mestre og udfolde eget liv, forstå sin egen rolle i sin egen situation og til at få en generel forståelse for det danske samfund og arbejdsmarked, bl.a. ved at give borgeren indblik og forståelse for sin egen livssituation. Borgeren hjælpes i gang med fritidsinteresser og til at fungere i sociale sammenhænge, have positiv kontakt med sin familie osv.
  • Borgeren vil opnå grundlæggende viden og færdigheder til at kunne begå sig i samfundet generelt og på en arbejdsplads. Formålet er at understøtte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgeren vil dermed opnå konkrete værktøjer, som kan anvendes direkte, når borgeren kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
  • Borgeren kan komme i kontakt med sin mentor 24/7.  Der tilbydes fremsendelse af ugentlig/aftalte statusrapporter, og ved endt forløb fremsendes slutrapport.
  • Gældsrådgivning og efterværn er altid et tilbud på vores forløb. 
  • Efterværn.

Efter borgeren har afsluttet forløbet hos Life Changes, får de et tilbud om efterværn. Her følger vi op på ham eller hende, efter forløbet er afsluttet. Erfaringer viser, at borgeren dermed er mere tilbøjelig til at blive på det rette spor, end hvis man blot giver slip.

Vil du høre nærmere? Så er der mulighed for at rekvirere det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechange.dk.