Hjælp til udsatte borgere på socialområdet

Kvaksalveri synes at være i orden på det specialiserede socialområde. Sådan lyder kritikken i et debatindlæg af Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, bragt første gang 30. Maj 2017.

Mennesker der udtrykker, at man kan behandle nogle bestemte sygdomme, uden at de har den fornødne uddannelse og faglighed, er der tale om kvaksalveri, altså svindelagtig lægelig virksomhed.

Men på socialområdet er det fuldt ud i orden at anbringe kognitivt handicappede og socialt skadede børn på institutioner eller i familiepleje uden nogen garanti for, at der er en tilstrækkelig specialfaglig indsigt til stede. Dette skaber mange problemer, bl.a. risikerer de berørte børn og unge at ende på overførselsindkomst, når de bliver voksne, idet de f.eks. ikke holdes fast i en ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

Life Changes tilbyder et socialiserings-mentor forløb samt et socialmentor forløb, der er ment til at hjælpe borgere med at fastholde et uddannelsesforløb eller et arbejde. Dette vil kunne mindske problemstillingen og afhjælpe, at unge og voksne ikke har været socialiseret i tilstrækkelig grad.

Læs hele debatindlægget her: http://www.altinget.dk/social/artikel/socialt-kvaksalveri-sender-unge-paa-kanten-af-samfundet