Baneer

Erfaren fundraiser søges

Erfaren fundraiser søges til social økonomisk startup!

Har du lyst til et deltidsjob med mening? Har du solid erfaring med privat fundraising? Motiveres du af målsætninger og ansvar? Drømmer du om at gøre en forskel for udsatte borgere? Er du et passioneret individ, som brænder for at udsatte unge og borgere på kanten får den støtte som de har brug for? Vi søger netop nu en fundraiser, der ønsker at arbejde 5 - 8 timer om ugen.

Som fundraiser er du i samarbejde med ledelsen nøglen til, at Life Changes kan realisere finansiering til mindre og større projekter. Dit arbejde indebærer at søge og pleje attraktive partnerskaber og dit arbejde er derfor afgørende for at skaffe midler til virksomhedens aktiviteter til gavn for udsatte unge og borgere.

Hvem er vi?

Life Changes er en social økonomisk startup, der arbejder med mentoring og aktivering af udsatte unge og borgere på kanten af samfundet. Life Changes retter sig primært mod de borgere, som andre fravælger. Formålet er at give udsatte borgere tiltro til sig selv samt at sikre, at borgerne på sigt kan opnå varig selvforsørgelse.

I din funktion som vor fundraiser, vil du arbejde tæt med ledelsen. Din opgave bliver at vinkle, skære til og skrive de gode ansøgninger til både puljer og fonde i samarbejde med ledelsen.  Derfor skal du være dialogsøgende, lyttende og samtidig have mod til at udfordre med afsæt i din faglighed. Yderligere tilbyder vi dig rig mulighed for sparring og personlig udvikling. Varetagelse af spændende og diversificerede opgaver, der kræver overblik og selvstændighed.

Arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Koordinere vor fundraising-indsats i samarbejde med ledelsen
 • At identificere relevante fonde og puljer og starte en dialog med dem
 • Finde frem til og ansøge mulige lokale fonde, virksomheder og sponsorer
 • Selvstændigt udarbejde fondsansøgninger  og budgetter og søge fondsmidler til mindre og større projekter 
 • Styre bevillinger, således at alle krav og tidsfrister ift. løbende status og afrapportering til bevillingsgivere overholdes.
 • Opbygge og pleje kontakten til sponsorer, virksomheder og fonde ift. at indgå sponsorater og samarbejder m.v.
 • Udvikle og etablere partnerskaber med erhvervslivet, kommuner og foreninger
 • Udarbejde en fondsstrategi på baggrund af input fra ledelsen

Vi ønsker, at du:

 • Er erfaren fundraiser med dokumenterede resultater  med fonde og det offentlige. Gerne fra en lignende stilling, gerne fra en NGO
 • Har erfaring indenfor opsøgende salg og kampagner rettet mod det private erhvervsliv
 • Har et stærkt netværk som er relevant for opgaverne
 • Erfaring og succes med at i at indgå i dialoger og skrive ansøgninger til fonde og puljer
 • Du er sprogligt stærk i mundtlig og skriftligt dansk 
 • Er udadvendt og kan lide at opsøge og pleje kontakten til partnere og sponsorer
 • Er vedholdende, ordentligt, passioneret og relationsskabende
 • Er en struktureret ildsjæl, som er god til at brænde igennem og få tingene til at ske
 • Er proaktiv og selvkørende, og samtidig er tilgængelig

Din alder og uddannelse er ikke altafgørende, men vi forestiller os, at din uddannelse ligger inden for marketing og kommunikation. Det vigtigste er, at du har stor erfaring med fundraising og ansøgninger, har et solidt teoretisk og eksekverende fundament. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at udarbejde større projektansøgninger og sikre, at kravspecifikationer mv. overholdes.

Det tilbyder vi:

 • Et iværksættermiljø, hvor vi brænder for det vi laver
 • En spændende mulighed for at sætte dine kompetencer i spil
 • Konkrete opgaver med konkrete resultater til følge
 • Et udfordrende og spændende job, hvor du gør en stor forskel på det sociale område.
 • Ansvar og mulighed for selvstændigt at planlægge og udføre opgaver
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra
 • Løn efter nærmere aftale

Ansøgningsfrist:
Når rette person er fundet.

Ansøgning:
Din motiverede ansøgning og cv indsendes snarest til Manuela Reith Rasmussen på mail: mrr@lifechanges.dk. Eventuelle spørgsmål om jobbet bedes rettet til mobil 2282 4445, e-mail mrr@lifechanges.dk eller via LinkedIn til Manuela Reith Rasmussen.

 

SoMe manager & blogger søges

SoMe manager søges til social økonomisk start-up! 

Brænder du for at gøre en forskel for udsatte mennesker? Vil du være med til at sætte dit præg på vore projekter? Leder du efter et studiejob? 

Vi søger netop nu én journalist eller kommunikationsstuderende med øje for detaljen, der ønsker at arbejde 2 - 5 timer i ugen.

Life Changes arbejder med mentoring og aktivering af mennesker, der lever i udkanten af samfundet. Life Changes er et helhedsorienteret tilbud til udsatte borgere. Formålet er at give borgeren tiltro til sig selv samt at sikre, at borgeren kan opnå varig selvforsørgelse gennem basale kompetencer. Life Changes er et tilbud til kommuner, som mangler professionel støtte - en indsats, som primært retter sig mod de borgere, som andre fravælger.

Som blogger og SoMe manager, er det din opgave at være med til at sætte fokus på projektet gennem vore sider på de sociale medier og vores hjemmeside. Du er ansvarlig for at opdatere og ind imellem skrive blogs, som kan sætte fokus på relevante debatter, ny viden på området, relevant lovgivning m.m. De sociale medier skal opdateres minimum 2 – 3 gange ugentligt, og vor hjemmeside ca. 1 - 2 gange månedligt.

Hos Life Changes vil du beskæftige dig med forskellige opgaver. Stillingen vil styrke dit professionelle netværk og CV. Vi tilbyder rig mulighed for sparring, oplæring, personlig udvikling og ansvar for spændende opgaver, der kræver overblik, selvstændighed og selvdisciplin.

Som blogger og SoMe manager hos Life Changes, forventer vi at:

 • Du har erfaring med udvikling af content og anvendelse af de sociale medier
 • Du kan lave og redigere videoer og holder dig ajour med ny viden om området
 • Du har erfaring med SoMe trends og analyser
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner, har erfaring med storytelling og kan derfor skrive blogindlæg o.l.
 • Du vil gøre en aktiv indsats for at sprede budskabet om vores projekter
 • Du er initiativtagende og selvstændigt arbejdende, god til at samle trådende og strukturere opgaverne
 • Du er samarbejdsorienteret og ved, at også de kedelige jobs skal udføres indenfor de aftalte deadlines
 • Du er proaktiv og selvkørende, og samtidig er du tilgængelig
 • Du er humoristisk, passioneret, initiativrig

Vi tilbyder:

 • et spændende og ansvarsfuldt job
 • et styrket professionelt netværk og CV
 • et ungt miljø med en uformel omgangstone
 • en mulighed for at arbejde hjemmefra
 • en overenskomstmæssig løn

Din motiverede ansøgning og cv sendes snarest til Manuela Reith Rasmussen på mail: mrr@lifechanges.dk 

Eventuelle spørgsmål om jobbet og/eller projektet bedes rettes til mrr@lifechanges.dk eller via LinkedIn til Manuela Reith Rasmussen

Ansøgningsfrist: Når rette person er fundet.
Din ansøgning behandles fortroligt.

Mentor søges

Brænder du for at hjælpe udsatte borgere med at afklare deres fremtid, finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse? Life Changes søger dedikerede freelance-konsulenter til et eller flere af vores forløb og projekter. Er du en ildsjæl, som ønsker at gøre en helhedsorienteret forskel for dem som har allermest brug for det – så læs videre her..

Hvem er vi?

Life Changes er en socialøkonomisk start-up i vækst, og vi søger derfor kompetente, dedikerede og selvstændige mentorer, som ønsker at gøre en forskel for borgere uden for samfundet. Hos Life Changes arbejder vi med mentoring- og aktivering af udsatte borgere. Den enkelte borger bliver tildelt en primær kontanktperson også kaldt mentor. Kemi er afgørende i forhold til borgerens udviklingsmiljø og derfor er netop kemien en af grundstenene i, hvilke borgere du tildeles som mentor. Vores mission er at give borgeren troen på sig selv samt sikre, at borgeren kan opnå varig selvforsørgelse gennem basale kompetencer.

Life Changes er et tilbud til kommuner, som mangler professionel støtte og indsats, der primært retter sig mod de borgere, som andre fravælger. Hos Life Changes bliver du en del af en virksomhed med mange engagerede kollegaer. Vores ambition er at skabe positive resultater samt opretholde en kultur præget af arbejdsglæde, humor og seriøsitet.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne afhænger af dine kompetenceområder som mentor og kan derfor varierer.

 • Støttende, motiverende og afklarende samtaler
 • Etablere tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked
 • Arbejde med konkrete værktøjer som kan anvendes direkte, når borgeren kommer i uddannelse eller beskæftigelse
 • Relations-opbygning, socialisering og resocialisering
 • Ansvarlig for afholdelse af sociale aktiviteter til opnåelse af større netværk og kompetenceafklaring
 • Mentoring og coaching
 • Evt. Sprogtræning
 • Daglig telefonisk kontakt. Borgeren kan komme i kontakt med dig 24/7 
 • Din rolle som mentor er, at støtte borgeren der, hvor det er svært at være

Dine personlige kvalifikationer

For at bestride jobbet som mentor hos Life Changes, forudsætter det et stort engagement og lyst til at opnå succes. Vi vægter de personlige kvalifikationer højt.

 • Du arbejder med respekt for det enkelte menneskes iboende barrierer, ressourcer og aktuelle livssituation
 • Du trives i samarbejde med borger, virksomhed, sagsbehandler og andre parter
 • Du arbejder struktureret og systematisk i din opfølgning
 • Du er engageret, fleksibel og trives med forandringer
 • Du er ressourceorienteret og har en anerkendende tilgang til de mennesker du har omkring dig
 • Du er fysisk og psykisk robust og kan rumme forskellighed
 • Du håndterer udfordringer med overblik, humør og optimisme
 • Du er passioneret og initiativrig, ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du trives i et miljø med en uformel omgangstone

Dine faglige kvalifikationer kan f.eks. være

 • Faglig erfaring med den målgruppe, som du ønsker at arbejde med. 
 • Relevant socialfaglig baggrund
 • Relevant kognitiv-, mentor- eller coach-uddannelse
 • Indsigt i og erfaring med arbejdsmarkedsforhold og det private erhvervsliv
 • Erfaring med misbrug og selvmedicinering
 • Erfaring med og indsigt i andre kulturer og religioner.
 • Erfaring med ADHD, autisme og psykiske lidelser, er en fordel
 • Erfaring med observation og skriftlig dokumentation.

Life Changes tilbyder alle tilknyttede supervision. Det forventes, at du har bil til rådighed, og at du er CVR-registreret. Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til, at henvende dig til Manuela Rasmussen på tlf.: 22 82 44 45.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning samt CV og opfordrer ansøgere med en anden etnisk baggrund til at søge.

Ansøgning: Fremsendes til Manuela Reith Rasmussen, email:  mrr@lifechanges.dk

Ansøgningsfrist: Når rette personer er fundet

Ansættelse: Løbende

Jobtype: Freelance

Lokation: Midt og Sydsjælland og Lolland Falster (da arbejdet er freelance har din lokation dog ingen betydning for potentiel ansættelse.