Life Changes søger dedikerede freelance-konsulenter til et eller flere af vores nuværende forløb og kommende projekter

Er du passioneret og drømmer du om at gøre en livsvigtig forskel for samfundets udsatte – så læs videre her

Hvem er vi?

Life Changes er en socialøkonomisk startup drevet af kræfter fra det private erhvervsliv. Vi arbejder på at hjælpe udsatte borgere med at finde tilbage til samfundet og leve et liv hvori de udfylder en positiv, nyttig og meningsfuld funktion. Dette gør vi ved at tilbyde værktøjer og støtte ud fra et holistisk perspektiv, da vi ved, at ikke alle mennesker, passer ind i den samme formel.

Med denne indgangsvinkel er Life Change et tilbud til private, kommuner eller offentlige instanser, som mangler støtte og specialiserede indsatser, der primært retter sig mod de borgere, som andre fravælger.
Vores ambitioner er at skabe positive og holdbare resultater – for den enkelte såvel som på samfundsplan. Dette betyder også, at vi har et mål om at få borgeren i uddannelse eller arbejde.
Internt sigter vi desuden mod en sund arbejdskultur præget af humor, passion, seriøsitet, åbenhed, høj faglighed og dedikation, ligesom vi hele tiden stiler efter at dygtiggøre os.

Målgruppen for vores forløb

 • Borgere imellem 13+-18 og ca. 18 - 30 år.
 • Borgere med psykiske diagnoser, opmærksomhedsforstyrrelse eller traumer
 • Borgere med eventuelt mindre misbrug
 • Kriminelle
 • Udslusning af kriminelle
 • Bande- og rockerrelaterede borgere og exit

Vores indsatsområder omfatter initiativer, der understøtter opbygning af et fast fundament hos borgeren og indebærer følgende:

 • Relationsopbygning
 • Hverdagsmestring
 • Socialisering og resocialisering
 • Integration
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Fastholdelse og efterværn

Vores mål er:

 • At bidrage til større selvstændighed og selvforståelse blandt udsatte
 • Eliminere kriminalitet
 • At give udsatte en plads i samfundet
 • Bedre livsmuligheder for udsatte
 • Højere uddannelsesniveau hos udsatte
 • Selvforsørgelse

Arbejdsopgaverne er mangeartede, men består primært af:

 • Mødes med borgeren det antal timer, som er bevilget og afstemt med borgeren.
 • Relations-opbygning, hverdagsmestring, socialisering og resocialisering.
 • Hjælpe til forståelse og indsigt i samfund, arbejdsmarked og arbejdskultur
 • Facilitere sociale aktiviteter til opnåelse af større netværk, sprogtræning og kompetenceafklaring 
 • Mentoring og coaching i forhold livssituation og med afsæt i borgerens ønsker, værdier og nærområdes muligheder
 • Hjælpe borgeren med at opnå en bred forståelse for samfunds- og arbejdskultur samt arbejdsmarkedsforhold 
 • Ad hoc. opgaver

Din profil som mentor i Life Changes

Det vigtigste i din rolle som mentor er, at støtte borgeren der hvor det er svært at være.

Vores mentorer har alle erfaring med unge og borgere, der kommer fra udsatte miljøer. Som mentor har du erfaring i arbejdet med de mest belastede borgere - herunder også arbejdet med familiedynamikker, borgere med anden etnisk baggrund ligesom respekt for andre kulturer, er en selvfølge. Dette betyder samtidig, at du skal kunne navigere i de logikker, som ligger udenfor det normative.

Du ved hvordan man bedst muligt opnår en god og sund kontakt til borgeren. Du ved, at kemi er afgørende i forhold til borgerens udviklingsmiljø og derfor er netop kemien en af grundstenene i, hvilke borgere du tildeles som mentor.

Dine faglige kvalifikationer:

 • Relevant socialfaglig baggrund.
 • Relevant kognitiv-, mentor- eller coach-uddannelse.
 • Erfaring med misbrug og selvmedicinering
 • Erfaring med og indsigt i andre kulturer og religioner.
 • Erfaring med ADHD, autisme og psykiske lidelser, er en fordel.
 • Erfaring med observation og skriftlig dokumentation

Dine personlige kvalifikationer:

 • Du “brænder igennem” i kontakten med borgeren og har stærke relations- og samarbejdskompetencer internt såvel som eksternt
 • Du har respekt for det enkelte menneskes iboende barrierer, ressourcer og aktuelle livssituation.
 • Du arbejder struktureret og systematisk i din opfølgning af borgeren samt leverer uddybende skriftlig dokumentation.
 • Du er engageret, fleksibel og trives med forandringer
 • Du er ressourceorienteret og har en anerkendende tilgang til de mennesker du har omkring dig
 • Du er fysisk og psykisk robust og kan rumme forskellighed
 • Du er i stand til at tage selvstændige beslutninger 
 • Du er passioneret, initiativrig og du ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du trives i et miljø med en uformel omgangstone

Desuden skal det tilføjes, at du tilbydes supervision enten internt eller ved eksterne rådgiver.

For at bestride jobbet som mentor hos Life Changes, forudsætter det et stort engagement og lyst til at opnå succes. Samtidig forventes det, at du er CVR-registreret og gerne har bil til rådighed, ligesom det er krav, at du har en ren straffeattest og børneattest.

Som freelance tilknyttet Life Changes er der tale om et samarbejdsforhold mellem din virksomhed og Life Changes. Omfanget af opgaver er varierende, og det er derfor vigtigt at du ser samarbejdet som et supplement til det job eller den forretning, du allerede driver.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte CEO Manuela Reith Rasmussen på tlf.: 22 82 44 45.

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV. Fordi vi ønsker en bred pallette af mentorer, opfordrer vi derfor ansøgere med anden etnisk baggrund til at søge.

Ansøgningsfrist: Når rette personer er fundet.
Ansættelse: Løbende
Jobtype: Freelance
Lokation: Sjælland
Ansøgning:  mrr@lifechanges.dk