Life Changes søger dedikerede freelance-konsulenter til et eller flere af vores forløb og projekter.

Er du en ildsjæl, som ønsker at gøre en helhedsorienteret forskel for dem som har allermest brug for det – så læs videre her

Hvem er vi?

Life Changes er en socialøkonomisk start-up i vækst, med mange ildsjæle involveret. Vores mission er at give udsatte borgere konkrete værktøjer og støtte, så de kan komme tilbage til samfundet og leve det liv, som de ønsker. Life Changes er et tilbud til private og kommuner, som mangler støtte og en specialiseret indsats, der primært retter sig mod de borgere, som andre fravælger. Vores ambition er at skabe positive resultater samt opretholde en kultur præget af arbejdsglæde, humor og seriøsitet.

Målgruppen er borgere imellem 13+-18 og 18 - 30 år. 

 • Borgere med psykiske diagnoser eller traumer
 • Borgere med opmærksomhedsforstyrrelser
 • Borgere med misbrug
 • Kriminelle
 • Udslusning af kriminelle
 • Bande- og rockerrelaterede borgere

Vores indsatsområder er:

 • Hverdagsmestring.
 • Socialisering og resocialisering.
 • Integration.
 • Uddannelse og beskæftigelse.
 • Fastholdelse og efterværn.

Vores mål er:

 • Større selvstændighed og selvforståelse.
 • Ingen kriminalitet.
 • En plads i samfundet.
 • Bedre livsmuligheder.
 • Højere uddannelsesniveau.
 • Selvforsørgelse.

Arbejdsopgaverne er mangeartede, men primært:

 • Mødes med borgeren det antal timer, som er bevilget og afstemt med borgeren.
 • Relations-opbygning, hverdagsmestring, socialisering og resocialisering.
 • Samfunds- og arbejdsmarkedsforståelse.
 • Sociale aktiviteter til opnåelse af større netværk, sprogtræning og kompetenceafklaring. 
 • Mentoring og coaching i forhold livssituation og i samarbejde med borgeren, at finde det bedste i livet med afsæt i borgerens ønsker, værdier og nærområdes muligheder.
 • En bred forståelse af samfunds- og arbejdskultur samt arbejdsmarkedsforhold. 
 • Ad hoc.

Din rolle som mentor er, at støtte borgeren der, hvor det er svært at være.

Vores mentorer har alle erfaring med unge, der kommer fra udsatte miljøer. Som mentor har du erfaring i arbejdet med de mest belastede borgere - herunder også familiebehandling, borgere med anden etnisk baggrund ligesom respekt for andre kulturer er en selvfølge.

Du ved hvordan man bedst muligt opnår en god og sund kontakt til borgeren. Du ved, at kemi er afgørende i forhold til borgerens udviklingsmiljø og derfor er netop kemien en af grundstenene i, hvilke borgere du tildeles som mentor.

Dine faglige kvalifikationer:

 • Relevant socialfaglig baggrund.
 • Relevant kognitiv-, mentor- eller coach-uddannelse.
 • Erfaring med misbrug og selvmedicinering
 • Erfaring med og indsigt i andre kulturer og religioner.
 • Erfaring med ADHD, autisme og psykiske lidelser, er en fordel.
 • Erfaring med observation og skriftlig dokumentation.

Dine personlige kvalifikationer:

 • Du “brænder igennem” i kontakten med borgeren og har stærke relations- og samarbejdskompetencer såvel internt som eksternt
 • Du arbejder med respekt for det enkelte menneskes iboende barrierer, ressourcer og aktuelle livssituation.
 • Du arbejder struktureret og systematisk i din opfølgning samt leverer uddybende skriftlig dokumentation.
 • Du er engageret, fleksibel og trives med forandringer.
 • Du er ressourceorienteret og har en anerkendende tilgang til de mennesker du har omkring dig.
 • Du er fysisk og psykisk robust og kan rumme forskellighed.
 • Du er passioneret, initiativrig og du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Du trives i et miljø med en uformel omgangstone.

For at bestride jobbet som mentor hos Life Changes, forudsætter det, et stort engagement og lyst til at opnå succes.

Det forventes, at du har bil til rådighed og at du er CVR-registreret.

Som freelance tilknyttet Life Changes er der tale om et samarbejdsforhold mellem din virksomhed og Life Changes. Omfanget af opgaver er varierende, og det er derfor vigtigt at du ser samarbejdet som et supplement til det job eller den forretning, du allerede driver.

Hvis du har nogle spørgsmål omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte CEO Manuela Reith Rasmussen på tlf.: 22 82 44 45.

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV og opfordrer ansøgere med anden etnisk baggrund til at søge.

Ansøgningsfrist: Når rette personer er fundet.
Ansættelse: Løbende
Jobtype: Freelance
Lokation: Sjælland
Ansøgning:  mrr@lifechanges.dk