Julie Brink

Hvem er du? 
 

Mit navn er Julie, jeg er 26 år og er bosat i Ishøj. Til dagligt studerer jeg jura på Københavns Universitet. Min ambition er at specialisere mig inden for strafferet og forfølge min drøm om at blive forsvarsadvokat.

 

Som person er jeg positiv, ydmyg, imødekommende, empatisk, nysgerrig, målrettet og omsorgsfuld. Andres trivsel har altid været af enorm betydning for mig, og jeg stræber altid efter at hjælpe, hvor jeg kan. Dette afspejles blandt andet i mit engagement i frivilligt arbejde, hos både Red Barnet Ungdom og Røde Kors gennem flere år.

 

Jeg brænder for at være et godt forbillede, inspirere andre omkring mig og være med til at skabe positive forandringer, der afspejler mine indre værdier. Gennem mine studier, mit frivillige arbejde og min daglige tilgang til livet stræber jeg efter at udrette ting, der kan gøre en forskel. 

 

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør? 

 

Jeg støtter Life Changes som ambassadør, fordi jeg brænder for at hjælpe, hvor jeg kan. Da jeg først hørte om projektet, var det tydeligt for mig, at det var en virkelig god og gennemtænkt indsats. Life Changes helhedsorienterede tilgang adresserer et vigtigt og ofte overset behov.

 

Jeg kan virkelig resonere med deres fokus på, at den enkeltes tro på sig selv spiller en afgørende rolle for at vende tilbage til samfundet. Gennem mine egne oplevelser har jeg lært, hvor vigtigt det er at have tillid til sine evner og så vidt muligt se muligheder frem for begrænsninger. Jeg tror på, at jeg med mine erfaringer, og med de beslutninger jeg har taget i mit liv, kan bidrage positivt til projektet og være en støtte for dem, der er på vej mod en bedre tilværelse.

 

Det er en absolut ære for mig at være en del af Life Changes og deres mission om et inkluderende og støttende initiativ, med fokus på at give socialt udsatte håb og muligheder for at genopbygge deres liv. 

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet? På hvilken måde? 

 

Ja, jeg kan relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet på flere måder. For det første er jeg selv opvokset i et kriminalitetsberørt miljø og har haft en svær start på livet. Trods de omstændigheder valgte jeg en anden retning og undgik at blive draget ind i noget der var usundt for mig, men det har aldrig været lige så nemt som det lyder. Denne personlige erfaring giver mig en dyb forståelse og empati for de udfordringer, som udsatte borgere står over for.

 

Derudover kan jeg også relatere som pårørende, da jeg har været vidne til de udfordringer, som unge udsatte oplever helt tæt på. Jeg har set, hvordan mangel på ressourcer og støtte fra samfundet kan påvirke deres liv negativt. Denne indsigt motiverer mig til at arbejde for social retfærdighed og lige muligheder for alle.

 

Min personlige historie og mine erfaringer som pårørende har formet mig og givet mig en unik forståelse for udsatte borgere på samfundets kant. Jeg brænder for at skabe forandring og håber at kunne inspirere andre til at finde deres indre styrke og ressourcer til at overvinde udfordringerne og skabe en bedre fremtid.

 

Hvad ser du som den største udfordring i vores samfund med borgere, der er ekskluderet? 

 

En af de største udfordringer i vores samfund med ekskluderede borgere er tendensen til negative stereotyper, manglende forståelse og social udstødelse. Disse faktorer bidrager til at fastholde mennesker i en cyklus af marginalisering og kan skubbe dem mod kriminalitet som en løsning på deres udfordringer.

 

I stedet bør vi række hånden ud og tilbyde støtte og hjælp til ekskluderede borgere. Ved at skabe et miljø med øget forståelse, lige muligheder og inklusion kan vi hjælpe dem med at finde alternative veje i samfundet, give dem håb og en reel chance for at vende tilbage til samfundet og bidrage positivt.

 

Det er afgørende at bekæmpe negative stereotyper og skabe et samfund, hvor ekskluderede borgere ikke stigmatiseres, men i stedet mødes med medfølelse og en vilje til at hjælpe dem på vej mod en bedre fremtid. Når vi bryder mønstrene af eksklusion og tilbyder støtte og muligheder, kan vi bidrage til at skabe et mere retfærdigt og inkluderende samfund for alle.

Tilføj din overskrift her