Life Changes brænder for

Brænder du for at gøre en forskel for udsatte mennesker? Projekt Life Changes gør noget ved det! Fokusområde: Sjælland, Lolland-Falster og Fyn.

Kære netværk
Primo 2017 lanceredes et nyt spændende tiltag, nemlig Life Changes.

Life Changes arbejder for mentoring og aktivering af mennesker, der lever i udkanten af samfundet. Life Changes er et helhedsorienteret behandlingstilbud, der retter sig mod kommuner, som mangler professionel støtte og indsats, som primært retter sig mod borgere, der lever på kanten af samfundet.

Alle fortjener en chance!

Alle borgere fortjener en chance, en uddannelse, et arbejde og en plads i samfundet.

Målgruppen er borgere, der skal socialiseres eller resocialiseres, fordi det er vores overbevisning at for at opnå varig selvforsørgelse, skal man have de mest basale kompetencer, som er en forudsætning for succesfuldt at indgå i uddannelse, arbejdsmarkedsmæssige- og samfundsmæssige sammenhænge.

Tilbuddet er rettet mod kommuner!

Vi har på baggrund af vores erfaring med mentoring og aktivering udarbejdet et tilbud til kommuner. Et tilbud til de borgere, som har behov for professionel støtte og indsats med henblik på at opnå så høj grad af varig selvforsørgelse, som det er muligt. Vi giver borgeren troen på sig selv, bl.a. gennem basale socialiseringsfærdigheder, så borgeren kan drage udbytte af resocialisering i forhold til det samfund, han/hun skal indgå i.

Målgruppen er borgere imellem 18 og 30 år, som kan være

på integrationsydelse
kontanthjælpsmodtagere med bl.a. massive sårbarheder med svag eller
ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
borgere med psykiske diagnoser eller traumer
misbrugere
kriminelle
bande- og rockerrelaterede borgere

i samarbejde med relevante aktører som Jobcentrene ude i kommunerne, Kriminalforsorgen o.l.

Et forløb med Life Changes er en garanti for, at borgeren får en mentor, der altid er tilgængelig og – som i modsætning til frivillige mentorer – er forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs, så kommunen og borgeren er sikret den samme kvalificerede mentor i hele forløbet.

Når borgere afsluttes i Life Changes, vil de få tilbuddet om efterværn. Efterværn er et tilbud om at mødes 1 dag om måneden i 4 timer sammen med andre borgere, der også har været indskrevet i Life Changes. Der vil altid være 1 -2 konsulenter fra Life Changes med ansvaret for dagens program.

Efterværnet er vigtigt, da det giver borgeren en livline til deres tidligere mentor og støttekontaktperson, hvilket vil gøre det lettere for borgeren at bede om hjælp. Samtidig kan vi i Life Changes registrere, hvis en borger fra et tidligere forløb ikke møder op, tage kontakt til vedkommende og lave en tidlig  indsats. Borgerne får også mulighed for her at få opbygget et netværk med hinanden.

Læs mere hér: http://lifechanges.dk/om-os/

Opbakning fra det private erhvervsliv!
Life Changes nyder solid opbakning fra private erhvervsvirksomheder i hele landet. Fokusområderne for indsatsen vil dog være Sjælland og Lolland-Falster.

Vores seniorkonsulenter, som har ansvar for praktikpladser og afsøgning af jobmuligheder, har særligt indgående kendskab til virksomhederne og praktik- og jobmuligheder i området i og omkring Sjælland, Lolland-Falster og Fyn. Vores øvrige konsulenter udbygger og styrker løbende, i samarbejde med seniorkonsulenten og andre vigtige samarbejdspartnere, vores landsdækkende erhvervsnetværk. Vi arbejder konstant på at få virksomheder til at byde ind og tage ansvar og på at få virksomhedsindehaverne til at tilbyde praktik og jobs.

Vores praktik- og jobkonsulenter har mangeårig og indgåede indsigt i og erfaring med arbejdsmarkedsforhold og det private erhvervsliv.

Samarbejdet med de forskellige virksomheder byder bl.a. på relevante praktikforløb, som øger den enkelte borgers tro på sig selv og deres lyst til derigennem at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse, de brænder for.

Forløb for kriminelle:

Dette forløb har til hensigt med en effektiv indsats at motivere, hjælpe og støtte borgere, der vil bryde med deres kriminelle fortid og miljø.

Borgere som har svært ved at få hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål – og hvor risikoen for recidiv er stor.

Læs mere hér:  http://lifechanges.dk/forloeb/forloeb-for-kriminelle.html

Forløb for integrationsborgere:

Målgruppen er integrationsborgere og indvandrere, som ikke er blevet integreret i det danske samfund. Vi mødes med borgeren, hvor denne færdes.

Udgangspunktet for integrationsforløbet er altid en individuel tilgang. Alt arbejde foregår 1-1 og med borgerens behov som kernen i aktiviteterne.

Læs mere hér: http://lifechanges.dk/forloeb/forloeb-for-integrationsborgere.html

Socialiserings-mentor forløb:

Dette forløb er velegnet til borgere, der lever på kanten af samfundet og skal socialiseres eller resocialiseres, før de kan indgå i samfundet på lige fod med andre.

Deter vores overbevisning at man – for at opnå varig selvforsørgelse -er nødt til at have de mest basale kompetencer, som er en forudsætning for at indgå med succes i samfundsmæssige sammenhænge.

Læs mere hér: http://lifechanges.dk/forloeb/socialiserings-mentor-forloeb.html

Bliv ambassadør eller sponsor og gør en forskel!

Vil du være med til at udbrede budskabet om, hvordan mennesker, der lever i udkanten af samfundet kan hjælpes? Og har du en stemme, der bliver hørt i det offentlige rum og/eller fx på de sociale medier?

Vi søger såvel ambassadører fra erhvervslivet, der ønsker at yde en aktiv indsats for forebyggelse og genopbygning af borgerne på samfundets rand samt ambassadører, der selv har levet det hårde liv, kender livet på kanten fra sig selv og har lyst til at stille op som rollemodel for andre, der ønsker et nyt liv ude af kriminalitet, misbrug og andre sociale problemer.

Skriv til Manuela Reith Rasmussen på mrr@lifechanges.osgdev.dk, hvis du vil høre mere om at være ambassadør eller sponsor, herunder ønsker at sponsere din tid og engagement til nuværende og fremtidige samfundsopbyggende tiltag.

Hjælp os og dit netværk med at udbrede kendskabet til Life Changes. Introducer hjertens gerne projektet for din lokale kommunalpolitiker, dine kontakter i Kriminalforsorgen, de kommunale jobcentre, forsvarsadvokaten, psykiatrien – ja, hele det sociale beredskab Danmark, så møder vi gerne frem og deler vores vision for en bedre fremtid for vores svageste borgerne med en kæmpe social- og økonomisk gevinst for hele vores velfærdssamfund.

Life Changes believes in connecting people and recharging lives

Kontakt os på:
Life Changes
Ny Vordingborgvej 22, Gl. Kalvehave
4771 Vordingborg
Tlf. 2282 4445
E-mail: info@lifechanges.dk