Baneer

Udbytte af forløbene

Vi tilbyder forskellige forløb målrettet forskellige borgere. Forløbene har som fælles udgangspunkt, at de skal sikre, at borgeren udvikler de nødvendige kompetencer for at indgå i samfundet. Det er en forudsætning for, at borgeren kan gennemføre praktik, uddannelses – og jobforløb. Når den grundlæggende socialisering er på plads, er borgeren bedre sikret mod tilbagefald til kontanthjælp, misbrug og kriminalitet.

Erfaringer viser, at mange borgere ryger tilbage i kontanthjælpssystemet på trods af skolegang og arbejdspraktikker, og at de ønsker forandring. Det skyldes blandt andet efter vores opfattelse i mange tilfælde, at de mangler grundlæggende socialiseringsfærdigheder.

Udover at borgeren kan have svært ved at gennemføre en uddannelse eller et job, kan de manglende socialiseringsfærdigheder medføre højere risiko for at opleve usikkerhed, mindreværd, ensomhed og angst. De har ofte problemer med at afkode og forstå de sociale spilleregler, og mange reagerer med panik og uhensigtsmæssig adfærd i de situationer, hvor der er forventninger og krav til dem. Dette fører til en øget risiko for tilbagefald til kriminalitet og misbrug. Vi hos Life Changes giver dem redskaberne til at skabe den nødvendige forandring i deres liv– og vi holder dem fast og følger op, så vi sikrer at både borger og samfund får et langtidsholdbart udbytte af forløbet.

Vores pædagogiske praksis

Vi bruger anerkendende tilgang som pædagogisk praksis. Vi tager udgangspunkt i tankerne omkring KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik). Der er en sammenhæng mellem indholdet i jobplanen, sammenspillet mellem mentor og borgeren og den drivkraft, han eller hun viser for forandring.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsorienterede plan består i, at vi skaber en god relation til den enkelte borger med afsæt i den pædagogiske praksis. Et stærkt fundament i relationen opbygges gennem struktur, sammenhæng i indsatsen og fokus på interpersonelle processer.

Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret, anerkendende, men konsekvent, og de fastsatte mål tydeliggørelse.

Mentorer og støtte-kontaktpersoner

Life Changes tilbyder støttekontaktperson-ordninger, mentoring, afklarings- og vejledningsforløb samt opkvalificeringsforløb.

Borgerne tilbydes forløb, hvor motivation, socialisering og kompetenceudvikling er fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær uddannelse og beskæftigelse. Helt konkret sørger vi for praktikpladser med henblik på fastansættelse ved hjælp af vores omfattende netværk af erhvervsvirksomheder og vores erfaring og kompetencer med dette.

Vi gør os umage med at vælge en fast mentor/støtte-kontaktperson, som matcher borgeren og kender borgerens særlige vanskeligheder og behov.

Et forløb med Life Changes er en garanti for at borgeren får en mentor, der altid er tilgængelig. I modsætning til frivillige mentorer er vores mentorer forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs. I alle vores forløb har mentor (evt. blot kort) telefonisk kontakt med sin mentee alle hverdage.

Samarbejde med virksomheder

Vi har et stort netværk af erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder på Sjælland og Falster. Vores erfaring viser, at vi er i stand til at hjælpe borgerne ud i relevante praktikforløb gennem vores samarbejde med forskellige virksomheder. At komme i beskæftigelse øger troen på dem selv og lyst til at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse, han eller hun brænder for. Vi arbejder på, at den kortere praktik efterfølgende skal resultere i et job.

Vores virksomhedskonsulenter, som har ansvar for praktikpladser og afsøgning af jobmuligheder, har særligt indgående kendskab til virksomheder og praktik- og jobmulighederne i området Sjælland og Lolland Falster. De øvrige konsulenter udbygger og styrker løbende i samarbejde med virksomhedskonsulenten og andre vigtige samarbejdspartnere. 

Lovgivning

Vi arbejder bl.a. inden for følgende lovgivninger:

• Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Lov om aktiv    socialpolitik (LAS).

• Mentorstøtte jf. LAB § 31,

• Vejledning og afklaringsforløb jf. LAB § 32

• Opkvalificeringsforløb jf. LAB § 34

• Støttekontaktperson jf. LAS § 85

• Efterværn jf. LAS § 76

 

Dokumentation

Life Changes vægter dokumentation og evaluering meget højt. Vi dokumenterer borgerens udvikling og behov overfor samarbejdspartnere. På den måde kan de følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb.

Vi benytter et webbaseret dokumentationssystem, der overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Dokumentationssystemet er godkendt af Datatilsynet.