Mennesker med gigt og ADHD rammes af kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet rammer i større og større grad de forkerte. Det rammer oftere mennesker med slidgigt, mennesker med handicap og mennesker med ADHD.

Historien om Karen, der med sin slidgigt og psykiske udfordringer kæmper med depression, er efterhånden normalen, snarer end undtagelsen, når mennesker rammes af kontanthjælpsloftet.

Regeringens egne tal viser også denne tendens. Blot hver femte af alle, der rammes af kontanthjælpsloftet, er jobparate. Resten er mennesker med psykiske lidelser, fysiske handikap og andre udfordringer. Men inden indførelsen af kontanthjælpsloftet, havde Karen råd til at tage i fitnesscenter, hvor hun lavede øvelser som gavnede hendes fysiske komplikationer.

Rico, der har ADHD og angst, rammes også af kontanthjælpsloftet. Før havde han råd til medicin, til at behandle sine psykiske lidelser og få psykologhjælp, men ligesom Karen, er der efter kontanthjælpsloftet ikke råd til det mere.

Selvom Richo har en uddannelse, erhvervserfaring og gerne vil i fleksjob, så vil kommunen ikke sende ham i et jobforløb, så længe hans psykiske problemer er så alvorlige, som de er. Og lige nu er det en skrue uden ende, for uden medicinen vil der ikke ske nogen forbedringer.

Mennesker som Karen og Rico er ikke arbejdsløse fordi de har lyst eller er dovne. De er arbejdsløse, fordi de har seriøse udfordringer, fysisk såvel som psykisk.

Kilde:
Altinget, Thorkild Olesen: “Handicap-formand: Kontanthjælpsloft rammer Karen med gigt Rico med ADHD”, 14/04/17.