Mentorforløb for kriminallitetstruede- og kriminelle

Der er stor evidens for at borgere, der har været i fængsel oftest, søger tilbage til tidligere uhensigtsmæssige venskaber og miljøer.

Life Changes mentorforløb henvender sig til kriminalitetstruede og kriminelle i alderen 18-30 år. Life Changes formål er at sætte ind med en effektiv indsats ved at motivere, hjælpe og støtte den tidligere indsatte, der ønsker at bryde med deres kriminelle fortid og miljø. I Life Changes arbejder vi med reaktive og proaktive indsatser for at skabe et helhedsorienteret forløb der bryder med den negative spiral.

Forløbet bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og prædefineret skabelon, der skaber de bedste forudsætninger for at komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse.

Life Changes sætter ind overfor borgere der som har svært ved at tage hul på et liv i frihed, med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelses, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdags gøremål – og hvor risikoen for tilbagefald i kriminalitet og misbrug er stort.

I Life Changes er vi matrikelløse og vi møder derfor borgeren der hvor borgeren er og lever sin dagligdag. Vi tror på at samarbejdet mellem sagsbehandlere, kriminalforsorgen samt borgerens eget netværk er grundlaget for, at borgeren kan klare sig bedst muligt. Dette kræver den nærværende og rettidige indsats.

Vi hjælper og støtter borgere der ønsker at komme ud af en kriminel løbebane. Disse borgere har ofte en lang række forskellige problematikker, der er med til at holde dem fast i kriminaliteten. Det kan være misbrug, manglende færdiggørelse af skolegang og uddannelse og manglende arbejde, samt omgang i negativ ladede miljøer deraf bandetilhørsforhold mv.

De borgere vi tager i forløb, er på forhånd screenet, så̊ vi er sikre på at de er motiverede for at deltage aktivt og bidrage med deres til at nå̊ i mål med forløbet, dvs. at bryde med fortiden og få skabt en tilværelse på den rigtige side af loven. Vi har et korps af mentorer med speciale i kreative processer, traumebehandling, ADHD, PTSD og lignende vanskeligheder.

I Life Changes arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn og en helhedsorienteret pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og barrierer.

Vi har forskellige metoder til at bryde den negative spiral. Vi arbejder fx med – hvis det giver mening for borgeren – kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti og håndværk som et terapeutisk redskab, hvor borgeren får mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde forhenværende oplevelser og følelser. Både undersøgelser og erfaring viser, at kreative metoder øger succesoplevelsen, og kan skabe afklaring, selvforståelse og grundlag for udvikling.

Borgeren kan komme i kontakt med sin mentor døgnet rundt. Der tilbydes fremsendelse af aftalte statusrapporter, og ved endt forløb fremsendes slutrapport.

Vil du vide mere? Så kontakt os for den fulde forløbsbeskrivelse på: info@lifechanges.dk.

"It's time for us as a people to start makin' some changes.Let's change the way we eat, let's change the way we live and let's change the way we treat one another You see the old way wasn't working so it's on us, to do what we gotta do, to survive..." - Tupac Shakur