Samarbejdsværdier

Lovlighed
Hos Life Changes prioriterer vi lovlighed højt og overholder reglerne om blandt andet persondatabeskyttelse. Vi følger altid god forvaltningsskik og sætter den enkelte borgers retssikkerhed øverst.

Sandhed
Vores første forpligtelse er altid at fortælle sandheden. Det er kun ved at være åbne og ærlige, at vi kan få et løsningsorienteret udgangspunkt for ethvert samarbejde. Vi er derfor altid åbne over for de eventuelle fejl, vi måtte lave. Vi er også pragmatiske i forhold til tvivl og misforståelser i samarbejdet.

Faglighed
Det er vores livsnerve at sikre en høj faglighed i arbejdet med de unge. Vi kan ikke arbejde systematisk med borgernes behov og sikre dem en god behandling uden den høje socialfaglighed, der flytter dem ud af deres problemer.

Ansvar og ledelse
Ansvarlighed over for borgeren og samarbejdet mellem borger og mentor er essentielle dyder for Life Changes. Vi giver ikke op på vores borgere, og vi gør den ekstra indsats, der bedst muligt sikrer, at vi når de mål, vi har udformet i samarbejdet.

Partipolitisk neutralitet
Vi lever op til den demokratiske forudsætning for et samarbejde med den offentlige forvaltning, fordi vi har en partipolitisk neutralitet. Det er vigtigt for os at holde den samme neutralitet for at sikre et godt samarbejde.

Udvikling og samarbejde
Vi tror på udvikling igennem samarbejde. Vi har ikke alle svarene og løsningerne på forhånd, men vi er altid indstillede på at lytte og udvikle os i samspil med vores samarbejdspartners input og faglighed.