Socialt frikort

I januar i år (2019) trådte en to-årigt forsøgsordning om socialt frikort, hvor socialt udsatte borgere på kontanthjælp eller anden offentlig ydelse får mulighed for at tjene op til kr. 20.000 årligt, uden at kontanthjælpen, førtidspensionen eller boligsikringen berøres.

Det sociale frikort tilbydes udsatte borgere med særlige sociale problemer, der har en arbejdsindkomst på under kr. 10.000 kr. og ingen uddannelse inden for det seneste år.

Målgruppen er anslået til at være på ca. 4.000 borgere, men her 6 måneder inde i forsøget har kun 455 borgere modtaget et socialt frikort.

Lovgivningsmæssigt er det sociale frikort lavet til, at borgere ansættes på ordinære vilkår og uden offentlige støttekroner i aflønningen.

Ideen er fantastisk, men borgerne møder udfordringer, når de søger om et socialt frikort, for flere kommuner har lang ekspeditionstid på oprettelsen, og i nogle kommuner oplever borgere og de fagprofessionelle, at sagsbehandleren ikke er klædt ordentligt på ift. at vejlede borgeren om disse regler.

Det er vigtigt at sætte fokus på indsatsen, hvis målet skal blive en succes for borgerne og målbart i forhold til evaluering af det to-årlige forsøg.

Hvem er målgruppen?

Det er mennesker, som møder modstand i hverdagen, og som savner en invitation til arbejdsmarkedet. Definitionen af socialt udsatte borgere er mennesker med komplekse sociale problemer, fx hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, psykiske lidelser, dårligt helbred, fattigdom eller andre fysiske, psykiske og sociale problemer.

Hvorfor fortjener det sociale frikort virksomhedernes opmærksomhed?

Det kræver næstekærlighed at hjælpe andre, men din virksomhed kan også få en økonomisk gevinst ved at ansætte en dag-til-dag jobber.

Der går mange borgere rundt, hvor hænderne er skruet ordentligt på, og med en medarbejder på socialt frikort kan virksomhederne få glæde af medarbejderen til at løse afgrænsede opgaver og være med til at vise socialt ansvar.   

Der er mange virksomheder med et stort hjerte, der allerede gør en forskel og løfter i flok ift. FN’s verdenmål og CSR (Corporate Social Responsibility). Men i alle virksomheder er der hængepartier, der måske kunne uddeleres til en borger med socialt frikort.

Det kan måske tænkes, at din virksomhed skal have samlet nogle reoler, sat et par hylder op eller have andre små håndværkopgaver. Måske mangler I en medarbejder på lageret til pakkeopgaver eller hjælp til oprydning i frokoststuen. Kun fantasien sætter grænser.

Loven betyder, at borgere kan ansættes i deltidsbeskæftigelse fra dag-til-dag. Det giver borgerne en mulighed for at tjene lidt ekstra til fornøjelse, arbejde i det tempo, der er overskud til og måske finde vej ud af kontanthjælpssystemet.

Er virksomhederne klædt på til ansættelse af en borger med socialt frikort?

Mange virksomheder er positive overfor at ansætte dag-til-dag jobbere, men rekrutteringen skal løftes i flok, og her har kommunerne bolden. De er nødt til at bidrage aktivt og gøre en særlig indsats for, at lokale virksomheder vil bruge ressourcer på en arbejdskraft, der både kan være ustabil og mindre effektiv end deres øvrige medarbejdere.

Samtidig skal det være let for virksomhederne både at ansætte og aflønne borger i forhold til en it-løsninger, som kommuner og virksomheder anvender i administrationen af ordningen. Det er vigtigt at ordningen implementeres så borgeren ikke modregnes i sine offentlige ydelser.

Som virksomhed kan du kontakte jobcentret, hvis du vil ansætte en borger med socialt frikort og dele muligheden i dit netværk.

https://socialtfrikort.dk/Content/guides/Brugervejledning-SocialtFrikort.pdf