Tommy Trans

Hvem er du?

Mit navn er Tommy Trans, jeg er 55 år og har bopæl i i Helsingør. Til dagligt arbejder jeg som PC tekniker, som flexjobber ved LOF, hvilket er et landsdækkende oplysningsforbund. Samtidig med dette arbejder jeg med musikarrangementer i forskellige steder i landet.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Jeg mener, at der skal være et alternativ til det kommunale tilbud, som oftest er meget tungt og ensporet. Jeg mener, at samfundet i dag er baseret på trusler og straf, i stedet for individuel motivation. I Life Changes går man en anden vej ved at benytte støtte og motivation til at hjælpe folk ud af deres situation – i stedet for at fastholde dem i den situation, som ikke gør noget godt for nogen.

 

 

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet? På hvilken måde?

Jeg har selv været 14 år i ressourceforløb med mange sagsbehandlere og konstante trusselsbreve, som endte til sidst i depression og sygdom. Jeg har altså selv oplevet på egen krop, hvilke konsekvenser der kan være ved at blive behandlet, som et nummer i rækken. At blive kastet gennem langtrukne forløb uden udsigt til resultater, der var brugbare, og fået afvist mine egen forslag til, hvordan det skulle gøres. Jeg valgte at flytte og er nu endelig kommet tilbage til livet og i job. Så ja – jeg har den erfaring med i bagagen og det har gjort, at jeg selv ved, hvor vigtigt det er at blive lyttet til for at komme videre.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Jeg ser det som den største udfordring, at sagsbehandlere er stressede og får udstukket lovgivning i hænderne, som de efter egen fortolkning følger, dog uden hensyntagen til borgerne og deres situationer. Jeg mener, at det er på tide at vende synet på udsatte medmennesker, men jeg tror, at det bliver en stor kamp, da politikerne har accepteret og godkendt at se ned på udsatte.

Udsatte borgere bliver behandlet som dovne og snyltende personer, i stedet for at man hjælper dem. Man skal give de udsatte borgere selvtilliden tilbage og give dem troen på, at de har en værdi. Disse borgere skal tro på, at alle ikke vil dem skidt, men tværtimod vil dem godt, og dermed prøve at vende en negativ tankespiral til en positiv tankespiral. Når alt kommer til alt, så skal systemet blive bedre til at lytte til den enkeltes situation og behov, da mennesker er forskellige og vi derfor ikke kan skære alle over med en kam.