Bander og marginaliserede unge

Unge søger ind i bander af flere årsager, men én af de helt store årsager er anerkendelse. I banderne kan de få den anerkendelse, de ikke har fået hjemmefra, fra skolen eller fra andre dele af den unges omgivelser. Udover mangel på anerkendelse, vil også opvækst samt det område, man bor i, have en indflydelse.

Områdechef for Københavns Kommunes exit-program for bandemedlemmer, Joy Torpdal, fortæller, at når gadebander er en del af lokalmiljøet, vil medlemmer ofte være nogen, der er i familie med lokalbeboerne eller er barndomsvenner med dem, og dermed er det altså nogen, de unge typisk allerede kender.

Joy Torpdal fortæller endvidere, at hun via sit arbejde har stiftet bekendtskab med nogle af de mest marginaliserede unge, hun nogensinde har mødt. Det drejer sig blandt andet om unge, hvor forældrene har psykiske lidelser; de unge har måske endda selv psykiske lidelser – flere har ADHD eller PTSD – mens hun ligeledes har mødt unge, der har solgt sig selv til prostitution.

Ét af problemerne er som nævnt, at de unge mangler anerkendelse og faste rammer. Begge dele kan de få ved at være en del af en bande, idet de oplæres af de øvrige medlemmer, og de føler, at der er nogen, der har brug for dem. Samtidig er der nogen, der tager sig af dem; nogen, der frister de unge med spænding og oplevelser, de ikke ellers ville få. Men også oplevelser, der i sidste ende koster de unge dyrt, da det ikke er uden omkostninger at være med i en bande.

”En kort flirt med bandemiljøet”, som forsker Line Lerche Mørck kalder det, er heller ikke uden videre muligt. Når man først er inde, kan man ikke bare træde ud igen. Det skyldes for eksempel, at de bander, ens egen bande er i konflikt med, ofte ikke vil være klar over, at man er trådt ud. Dermed har man ikke længere den beskyttelse, man havde, da man var med i banden – men man er stadig lige så udsat.

Endnu en faktor er økonomien. At være med i en kriminel bande gør, at man har nem adgang til penge – men den adgang har man ikke, hvis man ikke længere er med i banden.

En løsning på problemet er exit-programmer, der giver et tilstrækkeligt efterværn, således tidligere bandemedlemmer har en reel mulighed for at komme ud af miljøet – og for at komme videre.

Life Changes’ mentorforløb for borgere, der vil ud af den kriminelle løbebane er bl.a. med til at sikre, at man kan løsrive sig fra sit bandeforhold, idet borgeren støttes til at skabe sig en ny identitet, blive selvstændig og selvforsørgende. Dette sker helt konkret gennem rådgivning og samtaler, samt ved praktisk hjælp til at finde f.eks. skole eller arbejde mv.

Kilde:

Kristeligt Dagblad: ”Marginaliserede unge finder anerkendelse hos banderne”. 23/04-2013.

URL: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/marginaliserede-unge-finder-anerkendelse-hos-banderne