Hvad er Life Changes?

Vi tror på, at alle borgere fortjener en chance, en uddannelse og et arbejde. Life Changes er et helhedsorienteret tilbud målrettet borgere, der lever på kanten af samfundet. Disse socialt udsatte borgere får gennem vores forskellige forløb mulighed for at opnå selvforsørgelse og at indlære og forvalte de mest basale kompetencer i livet.

Det, mener vi, er en forudsætning for, at borgerne succesfuldt kan indgå i forskellige samfunds- og arbejdsmæssige sammenhænge, herunder også uddannelsesforløb. Vi har på baggrund af vores erfaring med mentoring og aktivering udarbejdet et tilbud til kommuner, opholdssteder og private, der kan hjælpe med professionel støtte og indsats for de borgere, der reelt set har mulighed for at opnå selvforsørgelse i deres tilværelse. Tilbuddet er primært rettet mod kommuner, men det tilbydes også privatpersoner og andre aktører.

Vores fokus er at give socialt udsatte ”troen på sig selv” tilbage bl.a. gennem basale socialiseringsfærdigheder, så den enkelte borger kan få udbytte af resocialisering i forhold til det samfund, han eller hun skal indgå i.

Mentorer og støttekontaktpersoner
Life Changes har op til 15 mentorer og behandlere tilknyttet, som tilbyder støttekontaktpersonordninger, mentoring, afklarings- og vejledningsforløb samt opkvalificeringsforløb. Vi har fokus på socialisering og resocialisering, samtidig med et uddannelses- og beskæftigelsesfagligt fokus til socialt udsatte og/ eller kriminalitetstruede borgere. Vi arbejder altså målrettet med borgerens socialisering, og vi har i lige så høj grad en ambition om at få borgeren i gang med uddannelse eller ordinært arbejde – og ikke kun en virksomhedspraktik.

Borgerne tilbydes et forløb, hvor motivation, socialisering og kompetenceudvikling er implicitte fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær uddannelse og beskæftigelse. Vi kan ved hjælp af vores omfattende netværk af erhvervsvirksomheder og vores erfaring med arbejdsmarkedsforhold bl.a. stå for fremskaffelse af praktikpladser med henblik på fastansættelse.

Vi gør os umage med at vælge en fast mentor/ støttekontaktperson, som matcher borgeren og kender borgerens særlige vanskeligheder og behov.

Et  forløb hos Life Changes er en garanti for, at den socialt udsatte borger får en mentor, der altid er tilgængelig, og som i modsætning til frivillige mentorer er forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs, så borgeren er sikret den samme mentor. 

I alle vores forløb har mentor, hvis det er relevant, telefonisk eller sms-kontakt med sin borger hver dag.

Samarbejde med virksomheder
Vi har et stort netværk af erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder i hele Danmark.

Vores erfaring viser, at vi gennem vores samarbejde med de forskellige virksomheder er i stand til at hjælpe vores borgere ud i relevante praktikforløb, som øger borgerens tro på sig selv og dennes lyst til at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse han/ hun brænder for.

I samarbejde med mentorerne og andre vigtige samarbejdspartnere udbygger og styrker vi løbende vores landsdækkende erhvervsnetværk. Vi arbejder konstant på at få virksomheder til at byde ind og tage ansvar og på at få virksomhedsindehaverne til at tilbyde en kortere praktik og læreplads, som efterfølgende skal resultere i et job.

Vi har stor og indgående indsigt i og erfaring med arbejdsmarkedsforhold og det private erhvervsliv.