Forløb

Life Changes er et helhedsorienteret tiltag, som primært retter sig mod borgere, der lever på kanten af samfundet.

Målgruppen er borgere imellem ca. 14 – 18 og 18 – 30 år. Borgerne kan være:

 • Borgere med psykiske diagnoser eller traumer
 • Borgere med misbrug
 • Kriminelle
 • Udslusning af kriminelle
 • Bande- og rockerrelaterede borgere

Det er borgere der er parate til og indstillede på at være medvirkende og personlig ansvarlige for, at indsatsen lykkes – i samarbejde med relevante aktører som Jobcentre, Kriminalforsorgen, kommuner o.l.

Vores erfaring er, at nogle af borgerne i målgruppen har brug for praktisk og massiv  støtte. Andre har brug for afklaring i forhold til fremtidige ønsker og muligheder på arbejdsmarkedet. Og andre har brug for adfærdsændringer og/eller for støtte af mere terapeutisk karakter.

Life Changes mentorer og konsulenter har stor erfaring med målgrupperne og den nødvendige sociale og sundhedsfaglige baggrund og viden. De har blandt andet stor erfaring med:

 • Borgere med opmærksomhedsforstyrrelser
 • Borgere der ønsker at komme ud af en kriminel løbebane
 • Borgere der er bande- og rockerrelaterede
 • Udskrivningskoordinering i forbindelse med ungdomskontrakter
 • Udslusning fra fængsel eller kriminalforsorgens udfasning af indsats
Lovgivning

Vi arbejder inden for følgende lovgivninger:

 • Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Serviceloven (SEL)
 • Mentorstøtte jf. LAB kap. 26, jf. §167 – 170
 • Støttekontaktperson SEL jf. §85
 • Efterværn SEL jf. §76
 • Støttekontaktperson SEL jf. §52, stk. 3