Mentorforløb for unge 14 – 18 år

I Life Changes tror vi på, at der er en plads til alle i samfundet. Vi er vendepunktet og det hidtil manglende link i indsatsen for, at unge tidligere straffede får troen på livet igen. Herunder troen på, at de er noget værd både på det personlige plan og som bidragsydende samfundsborger. Sammen kan vi nå rigtigt langt.

Life Changes mentorforløb henvender sig til unge under 18 år, der lever en parallel eksistens på randen af samfundet, med psykosociale lidelser og problemer til følge.

Formålet med forløbet er at arbejde med de socialt udsatte unge mellem 14 -18 år, som lever på kanten af samfundet, med risiko for at blive en samfundsøkonomisk belastning. Det kan f.eks. være unge, som har en kriminel baggrund, en psykisk diagnose eller lever med ADHD. Konkret sørger vi for, at disse unge fastholdes i skolegangen med henblik på påbegyndelse af uddannelse eller varig beskæftigelse.

I Life Changes er vi matrikelløse og vi møder derfor borgeren der hvor borgeren er og lever sin dagligdag. Vi tror på at et tæt samarbejde med sagsbehandlere, behandlere, den unges familie og eget netværk, er grundlaget for indfrielse af handleplanen, for at den unge kan klare sig bedst muligt. Dette kræver den nærværende og rettidige indsats.

Forløbet er for unge, som er indstillede på at være medvirkende til, at indsatsen lykkes. Alle er på forhånd screenet, så vi er sikre på de har den nødvendige motivation for at få udbytte af forløbet. Derved får vi de bedste forudsætninger for at lave en plan, der er målrettet og skræddersyet den enkelte unge. Chancerne for at bryde helt med gamle uhensigtsmæssige normer er størst, når den unge selv er motiveret for forandring. Det er ingen hindring, at den unge er sanktioneret f.eks. i forhold til institution.

I Life Changes arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn og en helhedsorienteret pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og barrierer.

Vi har forskellige metoder til at bryde den negative spiral. Vi arbejder fx med – hvis det giver mening for den unge – kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti og håndværk som et terapeutisk redskab, hvor den unge får mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde forhenværende oplevelser og følelser. Både undersøgelser og erfaring viser, at kreative metoder øger succesoplevelsen, og kan skabe afklaring, selvforståelse og grundlag for udvikling.

Den unge kan komme i kontakt med sin mentor døgnet rundt. Der tilbydes fremsendelse af aftalte statusrapporter, og ved endt forløb fremsendes slutrapport.

Vil du vide mere? Så kontakt os for den fulde forløbsbeskrivelse på: info@lifechanges.dk.

"My mother had a really bad childhood, and my father had a bad childhood, and I had a bad childhood, but I love my childhood, even though it was bad, I love it. I feel like it’s taught me so much. And I feel like nothing can faze me, you know nothing in this world, nothing can surprise me, it might set me back, but only momentarily, only to spring back.” - Tupac Shakur