FN’s verdensmål

Hos Life Changes hjælper vi med at opfylde nogle af FN’s verdensmål på individniveau. I det følgende kan du læse, hvilke hoved- og delmål samt dertilhørende indikatorer vi forsøger at løse igennem vores arbejde. Delmålene og indikatorerne underbygger, hvordan man kan leve op til hovedmålene.

Vi har det enkelte menneske i centrum i forhold til det enkelte verdensmål. Vi yder en helhedsorienteret indsats, da vi forsøger at løfte socialt udsatte borgere gennem indsatser på flere fronter, og vores arbejde hænger på den måde sammen med flere forskellige verdensmål. Vi har for øje, at det enkelte menneske både har forpligtelser og rettigheder i det samfund, det er en del af.

Life Changes gør borgerne uddannelsesparate (mål 4) ved at forbedre deres sociale trivsel (mål 3). Dermed baner vi vejen for anstændige jobs og vækst (mål 8). Vi arbejder med en 70 % succesrate i forhold til at blive socialiseret i samfundet.

Dvs. at borgerne enten færdiggør deres skolegang, gennemfører en ungdomsuddannelse, får et arbejde eller kommer i lære. Derudover tilegner de sig en ikkevoldelig adfærd, reducerer misbrug og fængselsophold.

Det gør vi ved stærkt samarbejdende partnerskaber mellem det offentlige, private og civilsamfundet (mål 17). Det er med til at styrke institutionerne og skabe et mere fredeligt og retfærdigt samfund (mål 16).