Persondatapolitik

Dette er vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager, når du besøger vores hjemmeside. Målet med denne politik er at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Vi har stor respekt for dit privatliv, og vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven og EU’s persondataforordning (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via e-mail på info@lifechanges.dk eller pr. post til:

Life Changes ApS
Ny Vordingborgvej 22
4771 Kalvehave

Derudover kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) Manuela Reith Rasmussen via e-mail på mrr@lifechanges.dk

Hvad er persondata?
Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som person. Det kan f.eks. være navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis oplysningerne vedrører emner som race, seksualitet, religiøs overbevisning, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler. Vi indsamler aldrig følsomme data via vores hjemmeside, og du vil ikke blive bedt om at afgive sådanne informationer. Hvis du indgår i et forløb hos os, vil det i et vist omfang være nødvendigt at indsamle og behandle følsomme data, men i så fald vil du blive særskilt informeret herom.

Indsamling af persondata
Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os via mail, telefon, personligt fremmøde eller brevpost. Vi indsamler de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

Opbevaring af persondata
Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt. Hvis din henvendelse er en generel forespørgsel, vil henvendelsen blive slettet efter forespørgslen er besvaret. Hvis din henvendelse relaterer sig til en konkret sag, vil den blive journaliseret på den pågældende sag. Dette sker for at overholde vores forpligtelse om journalisering. Når sagen er afsluttet hos os, og vi har videregivet information til de relevante myndigheder, vil al data blive slettet.

Videregivelse af persondata
I vores daglige arbejder bruger vi en række IT-systemer, hvilket betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer data på vores vegne og efter vores instruks. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er derfor i gode hænder.

Vi kan derudover videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller hvis det er nødvendigt, for at imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.
 
Dine rettigheder
Som datasubjekt har du en række rettigheder:

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine data og afbryde den behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retsligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.

Ret til information og kontrol
Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands rettigheder eller frihed.

Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet.
Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataene ikke længere er nødvendige for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

Hvis dine data er tilknyttet en konkret sag hos os, f.eks. fordi du indgår i et forløb, vil vi dog være nødt til at gemme visse data om dig for at overholde reglerne om journalisering, ligesom vi i visse tilfælde er forpligtet til at videresende data om dig til de myndigheder, vi samarbejder med.

Hvis du vil anvende dine rettigheder
Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post til:
Life Changes ApS
Ny Vordingborgvej 22
4771 Kalvehave

Eller via e-mail på mrr@lifechanges.dk

Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Drejer det sig om en konkret sag, vil vi i de fleste tilfælde være nødt til at få en godkendelse fra din sagsbehandler, før vi kan slette eller videregive oplysninger om dig. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din sagsbehandler, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Hvis du ønsker at klage
Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.