Carina Heckscher

Carina Heckscher

Hvem er du?

Som person er jeg nysgerrig, initiativrig og med stort drive. Jeg har været selvstændig siden 2004 med min virksomhed iCHECK.dk hvor jeg inspirerer og motiverer andre og deler ud af mine erfaringer og verdensbillede i bøger, til foredrag og 1:1 Brain energizer sparring.

Jeg brænder for at sætte mennesket i fokus og give nøglen til handling.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

At kunne bidrage til andre mennesker og inspirere dem er det jeg brænder for. Vi er alle mennesker uanset hvor i livet vi er og hvilke bump på vejen vi står overfor eller har stået overfor. Hvis jeg kan gøre en forskel bidrager jeg gerne – sammen er vi stærkest!

At blive spurgt om jeg vil bidrage og være ambassadør er en ære i sig selv. Jeg bidrager gerne, hvis mine erfaringer og verdensbillede på denne ene eller anden måde kan bidrage positivt til at gøre livet sjovere, lettere, mere overkommeligt eller nytænkende.

Når vi alle bidrager med noget, bliver det på den lange bane en stor hjælp. Det er prisværdigt, at der er så mange passionerede mennesker, der står bag, og jeg håber at mange fra mit netværk vil bakke op om Life Changes på den ene eller anden måde.

Hvad er det ved dette projekt, der gør, at du har valgt at blive ambassadør for Life Changes?

Jeg ønsker at bakke op om Life Changes som ambassadør, fordi det er et fantastisk projekt. Det er rigtig vigtigt med en helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte og mennesker med særlige udfordringer i livet. Life Changes ved, hvor vigtigt det er at følge hele vejen, så målet nås, samtidig med at mennesket er i fokus.

Hvad ser du som den største udfordring i vores samfund med borgere, der er ekskluderet?

Den største udfordring er, at dem der tager beslutninger ofte ikke selv kender til problematikken ‘hands-on”. Alle mennesker skal behandles på en individuel måde, og det er vigtigt at tage højde for de individuelle behov, der bedst muligt kan hjælpe til en bedre fremtid.