Covid-19 sender udsatte direkte tilbage til kriminalitet

Endnu engang er landet lukket ned på grund af Covid19, og desværre ser vi, at kommunerne øjner en mulighed for at misligholde deres forpligtelser hvad angår de udsatte og sårbare på kanten af kriminelle miljøer.

På baggrund af en blanding af dårlige budgetter og stille politikere, bruger nogle ledere i disse tider Covid19 som undskyldning for uberettigede besparelser på de mest følsomme områder. Desværre tænker disse kommuner kortsigtet, som økonomisk koster skatteborgerne millioner, skaber utilsigtet utryghed i fællesskabet og samtidig svigter de også deres ansvar over for vores udsatte på kanten af samfundet. 

I forvejen er vores system i Danmark ikke særlig effektiv hvad angår forebyggende arbejde og resocialisering af løsladte, og nye tal fra Danmarks statistik viser, at to ud af tre løsladte begår ny kriminalitet inden for to år. Og forebyggelsesindsatserne er ej heller særlig effektive, eftersom antallet af medlemmer af bande- og rockergrupperinger har være stilstående de sidste 5 år med en gennemsnit på ca. 1200 registrerede medlemmer hvert år.

Det er en uendelig cirkel af udsatte mennesker, der konstant brødføder kæden af organiseret kriminalitet, og tilbage står samfundet med en kæmpe regning på flere hundrede millioner hvert år. Millioner der kunne være blevet brugt på forbyggende arbejde, efterværn og effektive exitforløb.

Så hvis kommunerne ikke svigtede deres ansvar før Covid19 med at hjælpe de udsatte – så gør de det i hvert fald nu! Nu undskylder de sig bare med nedlukningerne af samfundet og restriktionerne for ikke at yde den rette støtte og leve op til serviceloven.

Men ærlig talt, så stopper ensomhed, sociale problemer, diagnoser, hjemløshed og økonomiske problemer ikke bare fordi kommunen sender sine medarbejdere hjem. De danske love om aktiv beskæftigelse og serviceloven er ikke sendt i karantæne for Covid19, og hvis dette retssamfund stadig skal bestå fremover, så bør politikere på Christiansborg og i kommunerne vitterlig begynde at interessere sig betydelig mere for dette område snarest. Ellers koster det måske ikke bare flere millioner i det lange løb, men også menneskeliv i det korte.

Er det virkelig omkostninger, som vi er villige til at betale?