Exit-forløb for bandemedlemmer skal favne bredt

Resocialisering er nøgleordet, når der er tale om bandemedlemmer, der vil forlade det kriminelle bandemiljø. Exit-forløbene skal derfor favne bredt, og der skal sikres et stærkt efterværn, således det rent faktisk er muligt at sige endeligt farvel til miljøet.

Et nyt forslag til exit-programmerne sigter mod, at forløbene skal målrettes flere personer. Tidligere har det været sådan, at kun bandemedlemmer, der var registreret (en såkaldt “NEC-registrering”) blev tilbudt et exit-forløb. Det er derfor et stort skridt i den rigtige retning, at der nu er forslag om, at det også skal tilbydes til borgere, der ikke er NEC-registreret. Det vil sige, at det vil omfatte borgere, der er nye medlemmer i en bande – og derfor ikke er registrerede endnu – eller nogen, der blot befinder sig i periferien af miljøet.

Disse borgere vil nemlig kunne slås med de samme problemer efter et exit fra miljøet, som et NEC-registreret bandemedlem vil; f.eks. vil der kunne være behov for relokalisering, psykologhjælp og en trusselsvurdering.

Hvis exit-forløbene favner bredere, vil det åbne op for en mulighed for, at der kan ske forebyggelse tidligere, ligesom der vil kunne sættes aktivt ind langt tidligere i forløbet; altså før en eventuel NEC-registrering. Dette har flere fordele – men klarest må være, at jo mindre tid der er brugt i miljøet, jo forholdsmæssigt lettere vil det være at komme ud igen. Og det er netop dét, der er det vigtige – at borgeren kommer sikkert og ordentligt ud af bandemiljøet, således at denne gennem resocialisering atter vender tilbage til en tryg hverdag, hvor der i stedet for kriminalitet er fokus på uddannelse eller arbejde.

I Life Changes tror vi netop på et stærkt efterværn, hvorfor vi har et mentorforløb for borgere, der har relationer til bandemiljøet og som befinder sig i periferien hertil. For at borgeren kan løsrive sig fra disse forhold kræver det bl.a. støtte til at skabe en ny identitet og til at blive selvstændig samt selvforsørgende. Igennem et af Life Changes’ mentorforløb vil dette blive sikret gennem rådgivning og samtaler, samt ved praktisk hjælp til at finde skole eller arbejde mv.

 

Kilde:  

Altinget.dk, Camilla Sys Møller-Andersen: ”Bandeekspert: Behov for ændring af exit-forløb”. 16/03-2017.

URL: http://www.altinget.dk/social/artikel/bandeekspert-behov-for-aendring-af-exit-forloeb