FOKUS: Indsatte med ADHD – Økonomiske aspekter

Dagens fokus retter blikket mod de økonomiske aspekter i forbindelse med indsatte med ADHD – screening af kriminelle for ADHD vil nemlig kunne være med til at spare samfundet for mange penge.

I dag foretages der ikke en målrettet screening af indsatte med bl.a. henblik på ADHD i Danmark, men det gør man derimod i Sverige. Norrtälje-fængslet er netop et eksempel på, at det – udover at være socialt gavnligt – kan vise sig økonomisk gavnligt at have en stærk indsats over for indsatte med ADHD.

Screeningen og behandlingen i Sverige tager udgangspunkt i et synspunkt om, at medicin mod ADHD ikke er nok. Dette bifalder en dansk indsat med ADHD, Bella, idet hun efterspørger psykologhjælp, da medicinen simpelthen ikke er nok for at modvirke, at hun ikke ender i yderligere kriminalitet efter sin løsladelse.

Fængselsleder i Norrtälje-fængslet, Martin Nyholm, påpeger, at den indsats, der bliver foretaget i de svenske fængsler er godt givet ud. Kriminalforsorgen i Sverige har anslået, at for hver gang der bruges én krone på behandling af indsatte med ADHD, bliver der reelt tjent 20 kroner. Det skyldes, at indsatsen har medført, at de indsatte har 30 % mindre risiko for at ende i kriminalitet på ny. Der er altså tale om en langsigtet investering.

Den svenske kriminalforsorg er ligeledes kommet frem til, at ADHD-behandlingen af de indsatte vil koste 100.000 svenske kroner pr. indsat, mens det vil koste samfundet op til 2 millioner svenske kroner årligt, hvis den indsatte forbliver kriminel.

Til sammenligning viser en undersøgelse fra Rockwoolfonden, at ubehandlet ADHD kan koste det danske samfund op til 3 millioner kroner årligt, hvoraf der bl.a. er indregnet penge til at bekæmpe kriminalitet. Hvis en model som Sveriges blev brugt, vil det derfor være nærliggende at antage, at vi også i Danmark ville kunne spare mange penge.

Inspektør i den svenske kriminalforsorg, Anders Ekstrøm, har udtalt: ”Det er ikke nok at sætte ind i fængslet. Det kan være ligegyldigt, hvis man ikke følger op løbende og over længere tid”.

Dette princip arbejder Life Changes ud fra, idet indsatsen netop ikke må stoppe allerede efter endt tid i fængslet, hvis der skal nås gode resultater. Life Changes’ kriminalitetsforløb er derfor rettet mod en stærk indsats for enten udslusede eller løsladte kriminelle, hvor borgerne kan få konkret hjælp til både praktiske opgaver i forbindelse med at finde skole, arbejde eller bolig, men også hjælp til at komme ud af et eventuelt misbrug samt vejledning til at leve en kriminalitetsfri hverdag.

Kilder:

Danmarks Radio, Thomas Gade: ”Hjælp til indsatte med ADHD kan spare samfundet for millioner”, 09/04-2015.

URL: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hjaelp-til-indsatte-med-adhd-kan-spare-samfundet-millioner

Information, Sofie Tholl og Nola Grace Gaardmand: ”Sverige har fængsler ofr ADHD-ramte”, 27/04-2011.

URL: https://www.information.dk/indland/2011/04/sverige-faengsler-adhd-ramte