FOKUS: Indsatte med ADHD

Dagens ”FOKUS” omhandler indsatte med ADHD og i dette samt kommende indlæg, vil der blive stillet skarpt på problemstillingen med bl.a. et blik på de økonomiske og sociale aspekter, idet både dansk og international forskning har vist, at ADHD er en risikofaktor for at begå kriminalitet, ligesom indsatte personer i højere grad har ADHD, end den øvrige del af befolkningen.

En svensk undersøgelse har vist, at cirka 40 % af de indsatte i svenske fængsler har diagnosen ADHD – og formand for fængselsforbundet, Kim Østerbye, mener, at dette stemmer overens med indsatte i danske fængsler. Imidlertid foretages der i Danmark ikke screening af indsatte for bl.a. ADHD, og det giver anledning til flere overvejelser:

Vil kriminaliteten kunne falde, hvis der blev taget bedre hånd om borgere med ADHD?
Vil en styrket indsats på dette område sikre en mere succesfuld resocialisering af indsatte med ADHD, således at gengangere i fængslet bliver sjældnere?

 

Kim Østerbye bakkes op af Mogens Brødsgaard, psykiater med speciale i ADHD, idet man, som han siger: ”forsømmer så meget” ved ikke at have en stærk indsats over for indsatte med ADHD.

 

Et forholdsvist nyt tiltag, som Kriminalforsorgen og Socialstyrelsen i samarbejde har iværksat i 2016, er et projekt på fire år, hvor der er afsat satspuljemidler til styrkelse af resocialiseringsindsatsen over for dømte med ADHD.

Dette projekt er primært rettet mod dømte, der er over 18 år, som enten allerede har diagnosen ADHD, eller som efter en nærmere undersøgelse viser vanskeligheder vedrørende opmærksomhed, koncentration samt socialt samvær med andre. Disse personer er ligeledes nogen, der afsoner en dom i fængsel, eller som er under tilsyn af Kriminalforsorgen.

 

Projektet skal afprøve en metode med gruppetræning og en metode med individuel træning. Begge dele er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor fokus er på, hvilke problemer den kriminelle har nu – og hvordan man ved hjælp af forskellige teknikker varigt sikrer, at disse problemer overvindes.

 

Projektet vil i første omgang blive anvendt i Møgelkær Fængsel, KiF Aarhus samt 1-2 kommuner, der vil blive udvalgt i april i år, og det forventes afsluttet i 2019 efter en evaluering.

 

 

 

Kilder:

Århus Stiftstidende, Jørgen Rosengren: ”Fængsler er fyldt med indsatte med ADHD”, 13/02-2013.

URL: http://stiften.dk/aarhus/Faengsler-er-fyldt-med-indsatte-med-ADHD/artikel/147272

 

Kriminalforsorgen: ”Særligt fokus på indsatte med ADHD”, 09/02-2017.

URL: http://www.kriminalforsorgen.dk/Nyheder-19.aspx?Action=1&NewsId=1783&PID=14052

 

Danmarks Radio, Thomas Gade: ”Hjælp til indsatte med ADHD kan spare samfundet for millioner”, 09/04-2015.

URL: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hjaelp-til-indsatte-med-adhd-kan-spare-samfundet-millioner