Helene L. Brædder

Om mig
Jeg har arbejdet med straffesager siden 2006, og er i dag advokat og partner i Thomas Brædder Advokatfirma. Jeg har en længere karriere i anklagemyndigheden bag mig, og jeg har erfaring med stort set alle slags straffesager fra by- og landsretten. På kontoret har vi også enkelte familieretlige sager om bopæl, samvær og forældremyndighed. Derudover underviser jeg i den retoriske del af retsarbejdet – det handler om, hvordan man udtrykker sig klart, forståeligt og overbevisende i retten, og hvordan man afhører tiltalte og vidner. 

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør? 
Vi har alle sammen brug for hjælp og støtte fra tid til anden, og på nogle tidspunkter i livet kan vi få brug for ekstra hjælp. Er man særligt udsat er behovet særligt udtalt. Og lige så meget som jeg tror på det personlige ansvar, tror jeg på det fælles ansvar. Life Changes forstår, at det kræver rummelighed, tålmodighed, tid og ressourcer og allervigtigst medmenneskelighed at gøre en forskel for et ungt, udsat menneske. Life Changes brænder for at hjælpe. Det er let og meningsfuldt at bakke op om. 

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet? På hvilken måde? 
Jeg er så privilegeret, at jeg har haft en tryg opvækst og aldrig har været ’udsat og på kanten af samfundet’. Men når jeg i mit arbejde som forsvarer møder de unge, udsatte mennesker med nysgerrighed og åbenhed, så kvitterer de med tillid. Og ofte deler de sårbart ud af deres historie. Her oplever jeg én til én alt det, vi mennesker har tilfælles af drømme, håb og behovet for retning og mening – behovet for at blive set og hørt. Forberedelse af en straffesag handler ikke bare om den forbrydelse, der er rejst tiltale for, men også om at få afdækket noget af historien bag ved; at få en forståelse for de personlige forhold, der gør sig gældende hos den enkelte. Jeg kan relatere til det, de unge finder svært og udfordrende, og til at de oftest har brug for hjælp til at skifte retning i tilværelsen.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet? 
Mængden af fordomme de er oppe imod. Fordomme jeg også selv er forfaldet eller kan forfalde til. Tilværelsen er ekstra ”op ad bakke”, når man starter med at være dynget til af de fordomme. Når man hele tiden er ”bagud på point”. For at imødegå den udfordring, skal vi ikke kun blive bedre til at tage det kollektive ansvar på os. Vi skal lære fra os. Vi skal lære de unge, hvordan man tager ansvar på sig. Og vi skal blive bedre til at møde de udsatte borgere, åbent, nysgerrigt og med kærlig medmenneskelighed.