Konkret hjælp til langtidsledige

I Odense Kommune er der udsigt til, at 1659 langtidsledige kan se frem til yderligere hjælp gennem et projekt til 15,6 millioner kroner. Det er borgere, der har andre problemer end blot ledighed. Og det er borgere, der brug for hjælp til at rykke videre.

Pengene kommer fra satspuljemidler, der netop er afsat til at styrke indsatsen over for langtidsledige. Satspuljen hedder ”Flere skal med”, og målet er i første omgang at yde støtte til de langtidsledige, som ligeledes har været syge i lang tid. Desuden ønskes der fokus på borgere, der er tæt på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, idet disse skal indgå i et rehabiliteringsteam, hvor målet er, at de også skal hjælpes videre.

I Odense vil bl.a. indsatsen kaldet ”Camp 100” blive styrket, såfremt de modtager satspuljemidler. Dette projekt har gennem en håndholdt tilgang sikret, at omkring 30 % af de på nuværende tidspunkt deltagende borgere (som i alt er 334 borgere), ikke længere er aktivitetsparate. Begrebet aktivitetsparat anvendes over for borgere, der udover at have været ledig i mange år, desuden har øvrige komplicerede problemer.

Det betyder, at disse borgere er klar til et ordinært job, og det skyldes i høj grad en målrettet indsats, hvor der sker et samspil mellem læger, socialrådgivere og chefer.

En målrettet indsats, hvor der skabes resultater, kan nås på mange måder. I Life Changes’ tilbydes et socialiserings-mentorforløb, hvor borgere, der har været på kontanthjælp hele voksenlivet, eller borgere med psykiske diagnoser får mulighed for at lære at begå sig i samfundet og på en arbejdsplads. Formålet hermed er at understøtte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgeren får en mentor, der er med til at sikre, at dette mål opnås, og det er muligt at komme i kontakt med sin mentor hele døgnet rundt.

 

Kilde:

Fyens Stiftstidende, Ulrik Sass: ”Odense: 15 mio. kroner skal hjælpe 1659 langtidsledige videre”, 07/05/2017.

URL: http://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=3147665