Kontanthjælpsreformen har indført tilbud om mentorstøtte

Kontanthjælpsreformen har indført tilbud om mentorstøtte

Med kontanthjælpsreformen blev der indført tilbud om mentorstøtte for kontanthjælpsmodtagere, der på grund af personlige forhold, f. eks en fysisk eller psykisk diagnose, ikke kan deltage i de almindelige virksomheds – og uddannelsesrettede ret og pligt-tilbud.

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gælder reglen dog kun ved det første ret og pligt-tilbud. Mentoring kan således få en afgørende betydning for disse borgere, og det er vigtigt at der fortsat er fokus på lignende ordninger.

Læs mere om de gældende regler her: https://ast.dk/…/kontanthjaelpsreformen-har-indfort-tilbud-…