Langtidsledige skal have motivationen tilbage

Kontanthjælpsloft, stram økonomi, sygdom. Tanker om dette er hverdag for mange kontanthjælpsmodtagere. Ser man på undersøgelser, er motivationen og deres tro på at komme tilbage på arbejdsmarkedet dalende. Life Changes tror på, at langtidsledige gennem mentoring kan finde deres vej tilbage.

Strammer økonomien til, vil det i mange tilfælde føre til, at den enkeltes motivation daler. Ifølge formanden for landets socialchefer, Helle Linnet (Vordingborg Kommune), er det forventeligt, at motivationen vil få et knæk i sådanne tilfælde. Det skyldes, at den gruppe kontanthjælpsmodtagere, der både kæmper med ledighed og økonomi, men også enten fysisk eller psykisk sygdom, ofte er langt fra arbejdsmarkedet. Når deres økonomi bliver presset, vil deres tanker alene være på at betale regningerne – og de har derfor brug for yderligere hjælp, hvis de skal vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Bent Nielsen, socialrådgiver i Aarhus Kommune, genkender tendensen, ligesom han oplever et ønske fra kontanthjælpsmodtagere om at få afklaring på deres situation, således de i stedet for et ordinært job, som de reelt ikke kan overkomme, kan komme i fleksjob eller lign., idet deres arbejdsevne er svækket grundet f.eks. sygdom.

En yderligere indsats er altså nødvendig. Det gælder om, at borgerne skal tilbage på arbejdsmarkedet, i den grad de har mulighed for det, og det skal ske ved, at borgerne har troen på sig selv. Life Changes’ social mentorforløb har bl.a. til formål at sikre, at borgere, der har været ledige gennem længere tid, fastholdes og motiveres i enten et fleksjob, en ordinær ansættelse eller på en uddannelse gennem især individuelle samtaler. Desuden vil det i mange tilfælde være givende at iværksætte et praktikophold med henblik på fastansættelse, hvormed også dette kan være en del af forløbet.

 

Kilde:

Avisen.dk, Henny Christensen: ”Kontanthjælpsloftets konsekvenser: Mister troen på at få et job”, 03/05/2017.

URL: https://www.avisen.dk/kontanthjaelpsloftets-konsekvenser-mister-troen-paa_440935.aspx